Cẩn Trình Thư Thu Hồi Con Dấu VHĐ và Cung Cách Đối Đáp Với TT Thích Từ Giáo Của “NGÀI CƯ SĨ” LÊ CÔNG CẦU

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LỜI TÒA SOẠN: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được Cẩn Trình của ông Lê Công Cầu kính gởi HT Thích Tâm Liên cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Đồng bào Phật tử. Trong chiều hướng thông tin đại chúng, Tiếng Lòng Ta phổ biến nguyên văn thư Cẩn Trình cùng đính kèm Thư của Đức Tăng Thống Thích Quang Độ gởi HT Thích Tâm Liên và ông Lê Công Cầu, yêu cầu giao lại mộc dấu Viện Hóa Đạo cho TT Thích Từ Giáo mang về cho Ngài. Dù biết là mộc dấu và chữ ký của Đức Tăng Thống, nhưng ông Lê Công Cầu vẫn từ chối, viện dẫn về các điều khoản trong Hiến Chương.

– Không tìm thấy điều khoản nào quy định Đức Tăng Thống có quyền giải tán Viện Hóa Đạo

– Nội dung thư của Đức Tăng Thống viết hoàn toàn sai Hiến Chương

Một điều ngạc nhiên là, lúc quý “NGÀI CƯ SĨ” Võ Văn Ái, Lê Công Cầu còn trong tình đầm thấm, ấm êm, lúc Đức Tăng Thống ban hành Giáo Chỉ Số 9, 10,…thì quý “Ngài Cư Sĩ” này đã dùng lời lẽ biện luận rằng trong tình huống cấp thiết Đức Tăng Thống có thể hành xử quyền lãnh đạo tinh thần tối cao của Ngài.

Tuy nhiên dù đúng hay sai, qua cung cách đối đáp của ông Lê Công Cầu với TT Thích Từ Giáo cũng làm cho Phật tử bao nỗi ê chề ngao ngán và tự hỏi GHPGVNTN có còn đúng nghĩa là một Giáo Hội thuần túy Phật giáo nữa không? Và theo tinh thần nội dung một số bài viết mà chúng tôi ghi nhận được, người ta không mong mỏi gì hơn là 2 “Ngài cư sĩ” VÕ VĂN ÁI, LÊ CÔNG CẦU nên buông bỏ ra đi, để thanh tịnh hóa trang nghiêm Giáo Hội và cũng để cho Chư Tăng được thuận hòa. Có như vậy GHPGVNTN mới có cơ may phục hoạt, còn không mãi chết thầm lặng trong lòng người con Phật – TIẾNG LÒNG TA.

“Ngài Cư sĩ”  Lê Công Cầu

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.