Phân Ưu và Chương trình Tang lễ Nhà Văn Quân Đội Hải Triều – Lê Khắc Hai

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for Phân ưu

Nhận được tin buồn

Nhà Văn Quân đội Hải Triều – Lê Khác Hai

Pháp danh Quang Minh

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức – Khóa 23

Nguyên Chủ biên Tạp chí Lửa Việt Toronto

Nguyên Chủ biên Nguyệt san Việt Nam Vancouver

Tạ thế ngày 06-12-2018

tại thành phố Vancouver BC – Canada

Hưởng thọ 76 tuổi

Toàn thể Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta xin thành kính phấn ưu cùng bà quả phụ Lê Khắc Hai và tang quyến. Nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho Hương linh Nhà Văn Quân đội Hải Triều – Lê Khác Hai, Pháp danh Quang Minh sớm về cõi Phật.

Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta thành kính phân ưu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.