“TÂM THƯ” của Hòa thượng Trưởng Lão Thích Huyền Tôn gởi Đức Tăng Thống từ khung trời Úc Châu.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Kính xin mời đọc “TÂM THƯ” của Hòa thượng Trưởng Lão Thích Huyền Tôn gởi Đức Tăng Thống từ khung trời Úc Châu.

Ngài Huyền Tôn là bậc Long Trượng của Phật Giáo Việt Nam đương đại. -TIẾNG LÒNG TA

Sent: Friday, December 14, 2018, 8:42:56 PM PST

Subject: TÂM THƯ HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN TÔN GỞI HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Nam Mô Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ                                                                      

Bạch Hòa Thượng, Tiểu đệ hôm nay thành tâm, tâm tình với Hòa Thượng. Mong HT hỷ xả.

Mỗi lần Tiểu đệ điện thoại tham vấn sức khỏe của Hòa Thượng, thì HT đều hỏi ai đó ? Bao nhiêu tuổi? Tiểu đệ thưa: Dạ, Tiểu đệ Huyền Tôn đây 91 tuổi! HT cười, vui vẻ ừ, mình với hòa thượng cùng tuổi nhau mà! Sao? Ở đó có vui không? Chùa có nhiều không? Anh em được bao nhiêu? Tđ thừa biết, HT hỏi để che khoản trống khi mà HT chưa nhớ ra Tđ là ai! Khi nhớ rồi, HT bắt đầu thăm hỏi về GH. Hơn 10 năm qua, Tđ có sáu lần hầu chuyện với hòa thượng mà lần nào Tđ cũng bạch cũng thưa chỉ có cùng một mục đích là hầu thăm bậc cao niên lạp trưởng và cầu mong HT vui và “Hỷ xả” để cùng phục hoạt Giáo Hội. Nay Tđ xin bạch lại một lần nầy nữa thôi, cũng có giống cũng có khác như lần hội thoại gần đây HT đang nghỉ ngơi tại quê nhà , trong gia viên Tỉnh Thái Bình.  Hòa Thượng kính, HT là Tăng Thống! Tăng thống với chư tăng đâu có gì khác biệt? Khác chăng, là cái trục của bánh xe và từng cây căm vít vào niền bánh xe! Xưa và nay vẫn vậy! Có khác là thuở xưa chiều rộng chiều sâu phải qua nhiều lớp Tỉnh, Quận, xã, thôn. Ngày nay một văn thư phát ra đi khắp ngàn phương đều đến một lúc. Một tiếng nói bay đến nhiều xứ sở, do đó nên bỏ cái vị trí “Trung gian”. Trung gian mạt thế, là nơi ổ tụ tập những con “Rắn” độc. Là ổ bụi bặm Làm cong vẹo cho dòng điện năng đang đi vun vút.

Bạch hòa thượng, phải chăng lời nói mà có lỗi, thì dùng lời không lỗi để sám hối, văn thư in ra mà không hợp cơ, thì in văn thư hợp cơ để xóa bỏ văn thư trước ? Lỡ đóng ấn rồi, thì ấn sau xóa ấn trước pháp thường là vậy. Ông vua cha phá chùa, ông vua con lên xây dựng lại chùa! Đạo đời xưa nay đều là thế cả!  Bạch Hòa Thượng! Phải vậy chăng? Hòa thượng cũng nhìn nhận đều đó mà.

T.đệ Tháng qua đã bạch: HT và Tăng thống, T.Thống và Hòa Thượng, với cuộc diện ngày nay là bất khả phân, không có ai để cho HT từ chức. Nó dính liền với HT.HT hãy tự tại nghỉ ngơi, mong phục hồi bình ổn sức khỏe, sau đó cái trục, và cây căm vít lại, một phượng tiện mới, cho cơ hội mới, HT, ừ rồi! Nhưng HT lại đời gót đó đây, tạo ra những cuộn sóng không chỉ não phiền cho cơ thể của HT! Mà làm nỗi dậy những hý luận không nên có! Cái GC số 9. HT bảo rằng là của Cố HT Huyền Quang! Nên HT phải tuân giữ ! Tại sao HT lại cố tình tuân giữ cái bão bùng tan thương mà cố hòa thượng đệ tứ đã bỏ đi rồi? Sao HT không lấy khuôn dấu sau để xóa khuôn trước ? HT có đủ quyền và tư cách mà HT không thực thi ? Các vua con nhà Họ Võ, nếu họ tuân giữ cái :”Tam võ nhất tôn chi ách” thì Phật Đạo Trung Hoa sẽ ra sao?! Theo ngu kiến của Tiểu đệ, xin HT hay xóa bỏ cái danh từ [Văn phòng 2] [ cái gc 9]. Nước pháp có “P nhì”. Nga CS có “cục R”. chvn có “Mật vụ”.Cs,có  CA”…Toàn là những nơi không lành để bảo vệ cho chế độ ! VHĐ không nên có VP2. Đó là cái ổ sinh ra nhiều tội lỗi! Sự phạm pháp thế nào, mọi người, mọi PT đều biết.

Phật Giáo ta, Ngày nay, VHĐ nên đi thẳng đến các châu, dẹp bỏ “cái trung gian pv2” “cái phát ngôn nhân” bất khả xưng tụng, những ổ hang chứa đầy tham gian, cao ngạo, lường gạt, phá giới, thao túng, ỷ thị, não loạn, thị phi, tạp quyền… Nói thẳng ra VP2, là cơ sở bất hợp pháp, là nơi làm suy giảm uy lực hoằng pháp của VHĐ và uy tín cũng như uy danh của Đức Tăng Thống từ lúc cư sĩ được nói thay tiếng nói của cấp “Viện”. Tại sao tiếng nói của Viện, của cấp cao mà toàn thể Tăng Ni cung kính suy tôn ! Lại để nó băng qua cái khẩu ngữ, cái văn ngữ ái nhiễm ô trược bắt buộc hàng xuất gia phải “cung văn chiếu chỉ” ? Từ đó, cái đó “cái con chồn mang lốt cọp”đó. Nó làm cho Tăng Ni buồn lòng nảy sinh bất tuân, bất phục ! Bất phục cái trung gian, chứ không phải bất phục hay bất kính cái uyên nguyên tôn kính đâu!  HT Tăng Thống ngày nay, chắc thấy rõ nguồn cơn, tao loạn “sữa trộn dầu” rồi chứ? Cái trục và vít niền, Tiểu đệ thưa với HT. là cái thế vững trụ cho đạo phạp đương thời. Dẹp cái trung gian VP2. Bỏ cái Phát ngôn nhân, tóc râu thế tục! vững trụ được như vậy, Cơ chế Tăng Thống của Hòa thượng (trục và vít niền) Trung ương thẳng đến các châu, các nước như Trục liền với căm xe, đó không là “Như Thủy Nhũ Hiệp” sao ? Không cần đòi hỏi thống nhất, tự nó “Thống Nhất” và từ đây năm châu bốn biển muôn nơi là một, một là muôn nơi. Nhận xóa cái số 9. Bỏ cái bất thuận thời vụ, cái cuồng nho Tam Võ, thì thành “Phiền Não Tức Bồ Đề”!    HT ngồi nói thẳng với các HT, TT, ĐĐ, Tăng, Ni, Mỹ, Âu, Úc, Á, hay Email văn thư cho các chúng ghi nhận, rồi phụng hạnh làm việc, bộ không sảng khoái hơn là truyền lịnh cho một “tên” chặn giữa nói vịt viết gà hay sao ? Bắt người trung tín, có giới đức với mình đi nghe lịnh tên second “phòng nhì” tôi tình gì phải làm vậy!

Bạch hòa thượng? Trung ngôn nghịch nhĩ, xin HT từ bi hỷ nạp cho.   Nguyện cầu Hòa Thượng Thân Tâm Thường An Lạc. Chí nguyện phục hoạt Giáo Hội của HT, nhất định phải được thành tựu viện mãn.   Hòa thượng vui chăng ? Khi HT về quê Thái Bình khắp nơi người người đều mừng, đều mến thương HT, nhưng khi HT rời quê vào nam cho Cư sĩ Võ văn Ái được tiếp nối “dùng cái mồm để lọc lại tiếng nói của VHĐ” Thì, than ôi ! Tình trang “ An vui mong chờ” của Chư Tăng nó xì hơi ! như những ngày HT còn nằm yên trong Thanh Minh Thiền Viện ! Tiểu để không biết lạy bao nhiêu lạy HT mới thấy, chứng nghe lời tục ngôn của dân Việt : Nhứt lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún. Nó bán đứng không biết bao nhiêu bạn bè thân hữu què lệt vì lúc nào cũng tin chúng. Cư sĩ Ái đối với Tiểu đệ không thân không sơ, chỉ vì hầu hết tăng ni chúng đều chê trách gạt gẩm qua mặt đến tận cùng, nên vì đạo pháp mà thưa bạch đó thôi. Có thể HT sáng suốt hơn Tiểu đệ nhiều, nhưng vì một lý do …nào đó mà HT đành dùng (!) Nhưng thôi phận em út, lại ở nước ngoài xin kính nhi lễ chi.  Miễn HT tự tri kỳ vọng, mong hộ pháp phò trì HT tự liễu tri, Tiểu đệ chỉ sợ HT lại chấp chẳng nhờ được ai, may còn có lão lùn, mà chúng xúm nhau xeo nạy. Bộ chúng muốn mình cô độc còn thêm cô đơn nữa chăng.Thì tội cho Tiểu đệ quá.                                                   

Chỉ bạch lần này thôi ! Kính lễ Hòa Thượng, Tuế quá cữu thập, thế pháp viễn ly. Tiểu đệ xin sám hối những lời nói dù chỉ có tí ti làm phiền lòng Hòa Thượng. Úc Châu. Sa môn Thích Huyền Tôn kính thăm sức khỏe Hòa Thượng. Tuy nhiên Tôn trưởng Nhược vấn:  (613) 0435.242… Tiểu đệ kính cẩn hầu đáp. Nghe gì, biết gì xin  tường bạch tỏ rõ. Chúc HT vô phiền vô não, an lạc trong hữu dư. HT nằm yên lắng nghe tiếng nói tam thừa…Ra lịnh vất hết, tẫn sạch phát ngôn, phòng 2, phòng 1, thương yêu bưng bợ gì gì cũng phay hết. Uống nước sạch, GH holyday, khỏe rồi sang năm HT sang bằng quốc độ nếu pháp lực tăng long, thì tương hội ngũ châu, phục hưng GH. Bằng ngược lại, thữ độ nhược trầm, pháp giới khứ lai tây phương tích, Ta bà Phật sự tùy nghi tăng chúng đương tâm. Kính chúc hòa thượng tâm trụ nhứt pháp, tứ đại điều hòa, thường lạc nhi an.

Nam Mô Vô Lượng Thọ A Di Đà Như Lai.

Ngày Tháng 11. Năm Vesak 2642. PL2562. VL4897. Mậu-tuất. (2018).

KínhThư.

Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự
2A Mc Laughlin St & Tower St
Ardeer, Vic 3022, Australia
Tel: 613. 9266 1282
Mob: 61. 0435 242 775

Email: hthuyenton@gmail.com

Website:https://quangduc.com/p4597a57891/truong-lao-hoa-thuong-thich-huyen-ton

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.