MỘT THÔNG BACH MÀ TOÀN THỂ TĂNG, NI, CƯ SĨ PHẬT TỬ ĐÓN CHỜ TỪ ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

LỜI TÒA SOẠN: Bao năm Chư Tăng Ni và Phật tử mỏi mòn mong đợi, hôm nay ngày 17-12-2018 thực là một ngày vui, một vận hội mới trong lòng người con Phật khi nhận được Thông Bạch của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ gởi đến toàn thể Tăng, Ni, Cư sĩ Phật Tử trong và ngoài nước. Ngài kêu gọi:

1 – Tất cả chúng ta hãy bỏ đi mọi dị biệt sai lầm trong quá khứ, cùng nhau ngồi lại xây dựng đoàn kết theo tinh thần Hiến Chương của GHPGVNTN mà hành.

2 – Chấm dứt mọi sinh hoạt của Viện Hóa Đạo kể từ ngày 25 -11-2018 theo tinh thần bản Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ

3- Ông Võ Văn Ái không còn là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông, mọi tin tức của Giáo Hội sẽ do Văn phòng Viện Tăng Thống đảm nhiệm. Ông Ái chỉ loan tải tin tức của Giáo Hội trên các diễn đàn quốc tế mà thôi.

Tiếng Lòng Ta xin phổ biến Thống Bạch của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đến đọc giả và toàn thể đại chúng.

LƯU Ý: Xin hoan hỉ nhấn chuột vào mũi tên ở dưới bản tin để đọc trang tiếp nối.

THONG BACH

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.