Một số nhận định của Chư Tôn Đức và Phật tử qua tinh thần Thông Bạch của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày 17-12-2018

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

LỜI TÒA SOẠN: Sau khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành Thông Bạch vào ngày 17-12-2018, Ngài kêu gọi toàn thể Tăng, Ni, Cư sĩ Phật Tử trong và ngoài nước hãy bỏ đi mọi dị biệt sai lầm trong quá khứ, cùng nhau ngồi lại xây dựng đoàn kết theo tinh thần Hiến Chương của GHPGVNTN, có những ý kiến trái chiều, rõ nét nhất qua tinh thần điện thư của HT Thích Bảo Lạc cho rằng Đức Tăng Thống vẫn chưa dứt khoát với ông Võ Văn Ái, một nhân vật mà chẳng còn ai xa lạ gì nữa! Và một khi còn ông Ái thì Hòa thượng tin chắc rằng Giáo Hội Phật Giáo Liên Châu không có ý kiến. Lời của HT Thích Bảo Lạc có thể xem như một lá thư tối hậu kính trình Đức Tăng Thống. Tuy nhiên, ngược lại cũng có những ý kiến đồng thuận với Đức Tăng Thống. Trong chiều hướng thông tin, Tiếng Lòng Ta góp nhặt về những nhận định của dư luận Phật tử trên các trang mạng phổ biến đến bạn đọc.

——–0——–

—- Forwarded Message —–

From: Canh Tran <canhtran723@gmail.com>

Sent: Tuesday, December 18, 2018, 6:49:26 PM PST

Subject: Fwd: HẦU CHUYỆN VỚI HT THÍCH BẢO LẠC -Fw: THÔNG BACH ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ GỞI TOÀN THỂ TĂNG NI & ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Kính bái Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni!

Kính thưa Chư Liệt vị Thiện Trí Thức !

Kính thưa Đồng bào Phật Tử Trong và Ngoài nước 

Kính bạch Hòa thượng Thích Bảo Lạc !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nguyên Chiểu kính Lễ HT Thích Bảo  Lạc .Qua Thông Bạch  của Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quãng Độ ban hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2018, với kim khẩu của  một bậc đạo cao Đức trọng,  Ngài vẫn hài hoà thắm tình đạo vị  Ngài kêu gọi tất cả Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni cùng đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước xin hãy bỏ đi mọi dị biệt sai lẩm ở trong quá khứ, cùng nhau ngồi lại xây dựng đoàn kết theo tinh thần Hiến Chương Giáo Hội mà hành. 

Thông Bạch của Đức Tăng Thống ban hành, tất cả các giới đều hoan hì vui mừng đón nhận.  Riêng chỉ một vài cá nhân, đáng kể có Hòa thượng là không quan tâm và còn gợi ý kêu gọi Chư Tăng, Ni Phật tử Giáo Hội Liên Châu không  có ý kiến!

Kính bạch HT Thích Bảo Lạc, cho dù nòng cốt của Viện Hoá Đạo không còn là bao như Hòa thượng nghĩ, nhưng trong tâm tưởng  của Nguyên Chiếu tràn đày âm hưởng Đức Cố Viện Trưởng Thích Như Đat qua lời chúc Xuân đầu năm của Ngải gởi cho Đồng bào Phật tử  trong và ngoải nước, Ngài dạy:”chúng ta cần chất lượng chứ không cần số lượng”. Thật vậy, “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Đông mà không thực hành đúng với chánh pháp, không tác Như Lai sứ, hành Như Lai sư đúng nghĩa, thì cũng không đem lại lợi ích gì cho chúng sanh và cho cả đường tu của mình nữa.

Đức Tăng Thống bị giam cầm trong ngục tù Cọng sản, Ngài sống trong bốn bức tường, hoàn toàn không am tường về thế giới bên ngoài, nên đã tin vào lời ông Võ Văn Ái. Nếu Hòa thượng Thích Bảo Lạc đặt mình vào  cương vị của Đức Tăng Thống, thì Nguyên Chiếu  thiết nghĩ Hòa thượng cũng xử sự như Đức Tăng Thống mà thôi. Xin Hòa thượng và vị nào đó bảo rằng “cái Thông Bạch này có hay ho gì mà phổ biến” hãy lắng tâm hiểu cho Ngài Tăng Thống, ở vào tuổi  92 mà vẫn bị tù tội lưu đày, còn quý Hòa Thượng thì Chùa to Phật lớn, đi đâu cũng có xe hơi, nằm trong nệm ấm chăn êm, ăn uống với những món ngon hợp khẩu, do Phật tử cúng dường, hầu hạ tiền bạc đầy túi, trong khi đó Ngài Tăng Thống thì cả đời vẫn chỉ tương chao đạm bạc !

Kinh bạch Hòa thượng Thích Bảo Lạc, Giáo Hội Liên Châu có còn quan  tâm về  Thông Bạch của Hoà Thượng Thích Quãng Độ hay không  là quyẽn của qúy Hòa thượng! Còn Phật tử chúng con chỉ có một điều suy nghĩ,  cuộc đời này như mộng huyển như ảo, thì cái chức vị Chủ Tịch cũng chỉ là không, một khi vô thường đến.

Nguyên Chiếu kinh chúc Hòa thượng pháp thể khinh an chúng sinh di độ 

Kinh bái 

Nguyên Chiếu 

—– Forwarded Message —–

From: Quang Duc <quangduc@quangduc.com>

To: Bao ve chanh phap – <baovechanhphap@googlegroups.com>

Sent: Tuesday, December 18, 2018, 1:42:28 PM PST

Subject: Re: THÔNG BACH ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ GỞI TOÀN THỂ TĂNG NI & ĐỒNG BÀO PHẬT TỬ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Thông Bạch của HT Quảng Độ đề ngày 17-12-2018 không có gì cụ thể để chúng ta quan tâm.

Thứ nhất: nhân sự của Viện Hóa Đạo lấy ai làm cốt cáng để làm việc ?

Thứ hai: chúng ta ai còn lạ gì với Đạo hữu Nguyên Thái Võ Văn Ái mà HT lại nói nước đôi như vậy, chắc gì ông ta vâng hành ?

Thứ ba: Khi HT về lại Sàigòn từ Thái Bình, Ngài đã trực tiếp liên lạc nói chuyện với ông VVÁi, rồi bây giờ lại nói khác là sao ?

Thứ tư: Tôi tin chắc rằng Giáo Hội Liên Châu không có vị nào có ý kiến trong vấn đề này.

Kính

Sa Môn Thích Bảo Lạc

https://quangduc.com/author/post/1742/1/ht-thich-bao-lac


—– Forwarded Message —–

From: Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>

Cc: Tran Viet Long <tranvietlong@hotmail.com>

Sent: Tuesday, December 18, 2018, 10:03:05 AM PST

Subject: THÂN KÍNH GÓP Ý VỚI ANH TRẦN VIỆT LONG VỀ Nhiệm vụ mới của Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái là loan báo tin tức sinh hoạt của GHPGVNTN với thế giới.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính anh Trần Việt Long,

Theo tinh thần Thông Bạch của Đức Tăng Thống, mọi tin tức sẽ do Văn Phòng Viện Tăng Thống đảm nhiệm, có nghĩa vai trò thông tin của ông Võ Văn Ái đã chấm dứt và chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thống của ông Võ Văn Ái cũng cho chúng ta hiểu đẫ không còn nữa rồi! Cho nên chuyện ông Ái có loan báo tin tức sinh hoạt của Giáo Hội trên diễn đàn Quốc Tế hay không, xét ra chỉ là tính cách cá nhân của ông Ái trên địa hạt của người làm truyền thông như vô số những người khác mà thôi! Từ tính cách đó, là Phật tử chúng ta cần nên hiểu cho tấm lòng đày vị tha của Đức Tăng Thống qua câu:Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Đạo Hữu Nguyên Thái Võ Văn Ái đảm nhiệm trong suốt thời gian qua, nay tuổi của Đạo hữu cũng cần được tĩnh; nên để giảm thiểu công việc cho Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris, tôi quyết định từ nay  Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái “chỉ” loan báo tin tức sinh hoạt của GHPGVNTN với thế giới còn lại các tin tức của Giáo Hội cần loan tải cho Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước sẽ do Văn Phòng Viện Tăng Thống đảm nhiệm.” Như thế, mọi sự Ngài đã quyết định rồi, nhưng vì Ngài cũng không muốn ông Võ Văn Ái ra đi trong sân hận đó thôi, cho nên xin anh Trần Việt Long hoan hỉ đừng cho đó là nnhiệm vụ mới của ông Võ Văn Ái.

Một điều thiết thực nhất, không gì hơn là đối với những ai có thực lòng yêu thương Giáo Hội, thì xin chỉ nghĩ đến lời kêu gọi thiết tha của Đức Tăng Thống:  “Tất cả chúng ta hãy bỏ đi mọi dị biệt sai lầm trong quá khứ, cùng nhau ngồi lại xây dựng đoàn kết…”. Điều này cũng đã tỏ bày nỗi bất an trong tâm tưởng của Đức Tăng Thống khi nghĩ về những chuyện xẩy ra không vui trong quá khứ, dù Ngài không nói ra nhưng chúng ta thực hiểu, Ngài đã thừa nhận trách nhiệm của mình, cho nên xin đừng đàn hạch hay bắt Ngài phải có một lời xin lỗi. Nếu vị nào có ý tưởng đó, xin hoan bỏ đi tinh thần vị kỷ để thể hiện đúng với giới đức, giới hạnh của người con Phật “Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”.

Đạo một thể với đời. Trong tình đời cũng như tình đạo, chẳng ai bắt cha mẹ phải xin lỗi bao giờ!

Thân kính góp ý với anh Trần Việt Long,

Thục Vũ

  

 —– Forwarded Message —– 

On Tuesday, December 18, 2018, 5:42:24 AM PST, Hoa Thuong Thich Tue Minh <ttueminh@gmail.com> wrote:

VVA CÒN CÁI- CHỨC NỮA LÀ MỘT TÊN QUÈ QUẶC HẾT THỜI LÀM LOẠN, VÀ PARIS  ĐÃ TAN HOANG KHẢI HOÀNG MÔN RỒI. QUA MỸ  ĂN XIN HẾ T AI CHO…

KHUYÊN : VVA BÁM CHỮ THẬP-ĐỎ SỐNG QUA NGÀ Y.

 —– Forwarded Message —– 

From: Tran Viet Long <tranvietlong@hotmail.com>
Date: December 17, 2018 at 2:09:20 PM PST
To: Senior Ven. Thích Nguyên Tạng <quangduc@quangduc.com>
Subject: Nhiệm vụ mới của Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái là loan báo tin tức sinh hoạt của GHPGVNTN với thế giới.

FYI

Kinh gửi đến Thầy và website Quảng Đức về Thông Bạch của Viện Tăng Thống ngày 17-12-2018 để kính tường và tùy nghi.

Kính Thầy,

Nguyên Toàn

Trần Việt Long

One thought on “Một số nhận định của Chư Tôn Đức và Phật tử qua tinh thần Thông Bạch của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày 17-12-2018

 • A Di Đà Phật.
  Thông báo
  DANH SÁCH CHƯ VỊ CHÂN TU PGVN TRONG & NGOÀI NƯỚC CÒN HIỆN TIỀN CỦA GHPGVNTN.
  1/ HT.THÍCH THIỆN HẠNH (Huế)
  2/ HT.THÍCH THANHCQUANG (Đà Nẳng)
  3/ HT.THÍCH TUỆ SỸ (Huế)
  4/HT.THÍCH VIÊN ĐỊNH (Bình Định)
  5/HT.THÍCH ĐỒNG TU ( Bình Định )
  6/ HT.THÍCH THANH HUYỀN (Huế)
  7/ HT.THÍCH CHÍ THẮNG (Huế)
  8/.HT.THÍCH ĐỨC THẮNG ( Bình Định)
  09/ HT.THÍCH NGUYÊN GIÁC (Huế)
  10/HT.THÍCH KHÔNG TÁNH (Bình Định)
  11/HT.THÍCH THÁNH TÂM ( Bình Định)
  12/HT.THÍCH LIÊM CHÍNH ( Quảng Nam)
  13/HT.THÍCH TOÀN CHÂU { Huế )
  14/HT.THÍCH TRÍ QUẢNG (Quảng Nam)
  15/HT.THÍCH NGUYÊN PHẨM (Phú Yên)
  16/HT.THÍCH NGUYÊN LÝ (Phú Yên)
  17/HT.THÍCH TÂM TRÍ (Khánh Hòa)
  18/.HT.THÍCH CHÍ VIÊN ( Khánh Hòa)
  19/HT.THÍCH CHƠN PHƯƠNG (Huế)
  20/TT.THÍCH VĨNH PHƯỚC ( Huế)
  21/TT.THÍCH TỪ GIÁO ( Quảng Trị)
  22/HT.THÍCH TÂM MÃN ( Quảng Ngãi)
  23/TT.THÍCH NHƯ TẤN ( Bình Định )
  24/TT.THÍCH MINH QUANG ( Huế )
  25/HT.THÍCH NHẬT HIỂN ( Bình Định)
  26/HT.THÍCH TRỪNG KHIẾT ( Quảng Ngãi )
  27/HT.THÍCH NHẬT BAN (Bình Định )
  28/HT.THÍCH NHẬT THIỆN (Huế)
  29/HT.THÍCH THIỆN TÁNH (Huế)
  30/HT THÍCH TÂM VIÊN ( Phú Yên)
  31/HT THÍCH MINH CHIẾU ( Huế)
  32/HT THÍCH MINH TÂM ( Huế)
  33/HT THÍCH NHUẬN CHÁU ( Huế)
  ……………….( Ngoài ra,còn một số lem nhem với nữ giới.Hoặc công khai hay lén lút đều không đúng là bậc chân tu có tên trong danh sách này)
  Hội đồng lưỡng viện GHPGVNTN Quốc nội trong tương lai. Nếu 33 Chư vị kể trên nằm trong danh sách Hội đồng lưỡng viện GHPGVNTN sẽ vô cùng tuyệt vời.Dưới sự cố vấn tối cao của đức Đại lão hòa thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.