HT Thích Nguyên Lý: Báo Trình Tổng Kết Thu Chi quỹ TTXH 2018

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LỜI TÒA SOẠN: Xin Đọc giả hoan hỉ nhấn chuột vào cuối trang, sẽ hiện dấu mũi tên chỉ lên hoặc xuống để đọc trang tiếp nối và dấu + hoặc – để mở to hoặc nhỏ.

T_ng-k_t-Thu-Chi-Qu_-TTXH-2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.