Thông Bạch Quan Điểm và Lập Trường của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

 

LỜI TÒA SOẠN: Theo tinh thần Quyết Định số 12 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 25-11-2018, Ngài giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020 quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018 https://tienglongta.com/2018/11/27/mot-quyet-dinh-cua-duc-tang-thong-thich-quang-do-manguoi-ta-da-tien-doan-tu-truoc-ve-viec-giai-tan-nhan-su-vien-hoa-dao-cho-dai-hoi-bat-thuong-ghpgvntn-cong-cu-nhan-su-moi-pttpgqt-cua-ong-vo-van-ai/ nhưng hôm nay chúng tôi nhận được Thông Bạch Quan Điểm và Lập Trường của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo do HT Thích Huyền Việt ký ngày 28-12-2018. Theo chiều hướng thông tin, Tiếng Lòng Ta xin phổ biến nguyên văn bản Thông Bạch này.

LƯU Ý: Xin đọc giả hoan hỉ nhấn chuột vào cuối trang sẽ thấy dấu mũi tên lên và xuống để đọc trang tiếp nối- TIẾNG LÒNG TA

Thông Bạch VP II VHĐ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.