Lời ăn năn tự thú của HTr Lê Công Cầu, nguyên Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo và Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

Huynh Trưởng Lê Công Cầu, nguyên Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo và Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ

LỜI TÒA SOẠN: Sau khi bài viết của tác giả Ý Dân “Trả lời ông Võ Văn Ái về bài viết âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân” phổ biến trong trang nhà Tieng Lòng Ta https://tienglongta.com/2019/01/14/y-dan-tra-loi-ong-vo-van-ai-bai-viet-ve-am-muu-pha-hoai-cuoc-dau-tranh-cho-nhan-quyen-va-tu-do-ton-giao-cua-hai-du-luan-vien-thuc-vu-y-dan/ Ban Biên tập chúng tôi nhận được một số ý kiến đọc giả thắc mắc về lời thú nhận của ông Lê Công Cầu và yêu cầu tác giả Ý Dân minh chứng qua đoạn: Chính Huynh Trưởng Lê Công Cầu mới đây đã thú nhận vì bị ông (VVA) lừa phỉnh, không biết quá khứ của CS đã xâm nhập vào trong GH và dã tâm của ông (VVA) nên đã hiệp lực cùng ông (VVA) làm tan rã cơ cấu tổ chức của GHPGVNTN, và đã tự nguyện sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián trong tương lai” là sự thật.

Do đó, để phản ảnh tất cả sự thật, chúng tôi xin trích dẫn lời ăn năn tự thú của Huynh Trưởng Lê Công Cầu, nguyên Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo và Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ đã xác quyết và ông nguyện đọa vào địa ngục vô gián trong một lá thư gởi đến một số thân hữu và đồng hương vào ngày 1-1-2019 – TIẾNG LÒNG TA

From: Cong-Dao Le <dainhatnhulai@yahoo.com>
Date: January 1, 2019 at 8:54:00 AM PST
To: 
Subject: Fw: Re: Huệ Lộc: Hiện trạng (?) GHPGVNTN, VTT,VHĐ,VP2VHĐ…


Kính chuyển tiếp trong nổi đau tận cùng. Hãy cầu nguyện cho Đức Tăng Thống.

Nguyên Chánh Lê Công Cầu 

Chắc tôi sẽ đọa địa ngục A Tỳ vì 13 năm làm Vụ Trưởng GĐPT và 5 năm làm Tổng Thư Ký VHĐ, qua 5 đời Viện Trưởng: HT Quảng Độ, HT Viên Định, HT Như Đạt, HT Thanh Quang và HT Tâm Liên vì tôi quá kém cỏi không phát hiện ra được những tên Việt Cọng nằm vùng để chờ thời cơ xóa sổ GH theo chỉ đạo của Cọng Sản.

(tòa soạn tự ý đục bỏ)

Mỗi Văn Bản của Ngài như cứa vào Tim, nhất là mỗi văn bản của Ngài được phổ biến kèm thêm một bài dịch số của phù thủy Huệ Lộc ” đem Tà Pháp củng cố Chánh Pháp”, chuyện chưa từng có trong lịch sử Phật Giáo.

Sự kém cõi và tội thiếu cảnh giác của mình đưa Giáo Hội vào cảnh loạn động tôi xin tình nguyện vào địạ ngục vô gián, kính xin Chư Vị khỏi cần hỏi Huệ Lộc.

Thành kính xin lỗi Phật Tử xa gần.

Tôi, Nguyên Chánh Lê Công Cầu

One thought on “Lời ăn năn tự thú của HTr Lê Công Cầu, nguyên Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo và Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ

  • Chính tôi đã nghi vấn từ lâu rằng, Võ Văn Ái là tên ngoại đạo đội lốt Phật giáo, vì mãnh lực đồng tiền của các thế lực vô minh, đã điều khiển HT Thích Quảng Độ phá nát GHPGVNTN, và sau này thêm sự tiếp sức của Lê Công Cầu. Tôi không trách 2 người phàm phu này, mà thương xót cho Ngài Quảng Độ, một bậc cao tăng nhưng không ứng dụng lời đức Phật vào hành hoạt của mình. Đó cũng là bài học cho Tăng sĩ và tín đồ Phật giáo VN nói riêng và Phật giáo các nước nói chung. Một vị Tăng sĩ mà không sống theo tinh thần: Kinh – Luật – Luận nên bị lạc dẫn bởi thế lực vô minh, đến nỗi cuối cùng triệt tiêu luôn cả Ngài mà Ngài không
    hay biết!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.