TÂM THƯ SỐ 14 ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LTS: Vào ngày 25-11-2018 Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành Quyết Định Số 12 giải tán nhân sự và tạm ngưng tất cả mọi sinh hoạt của Viện Hóa Đạo – GHPGVNTN cho đến khi Giáo Hội tổ chức Đại Hội Khoáng Đại bầu lại thành phần nhân sự mới, nhưng HT Thích Tâm Liên, HT Thích Huyền Việt và ông Lê Công Cầu miệng thì luôn khâm tuân Ngài Tăng Thống, nhưng vẫn tiếp tục mang danh nghĩa Viện Hóa Đạo tung ra vô số Thông Tư, Thông Bạch gây ra sự phân hóa trầm trọng trong tổ chức GHPGVNTN, một Giáo Hội truyền thừa của hơn 2000 năm lịch sử truyền giáo.

Vì thế, hôm nay ngày 28-12-2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ một lần nữa gởi Tâm Thư đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử trong và ngoài nước, cùng đưa ra 3 điều khẳng định rõ:

  1. HT Thích Tâm Liên, HT Thích Huyền Việt, Cư sĩ Lê Công Cầu không đại diện cho GHPGVNTN trong và ngoài nước.
  2. HT Thích Tâm Liên, HT Thích Huyền Việt, Cư sĩ Lê Công Cầu không còn giữ bất cứ chức vụ gì trong GHPGVNTN.
  3. Kể từ ngày 28-2-2019, Ngài không còn chịu trách nhiệm về lời nói, việc làm cũng như Thông Tư, Thông Bạch của HT Thích Tâm Liên, HT Thích Huyền Việt, Cư sĩ Lê Công Cầu về cả 2 mặt pháp luật cũng như công luận trong và ngoài nước.

Xin hoan hỉ nhấn chuột vào cuối trang sẽ hiện ra các dấu để đọc trang tiếp nối chữ to hay nhỏ.

Tam Thu 2019

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.