Đức Cố HT Viện Trưởng GHPGVNTN Thích Thanh Quang tân viên tịch

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Nhất tâm cầu nguyện:
Nam mô Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội, Giác Minh đường thượng húy thượng THỊ hạ NGUYỆN hiệu THANH QUANG Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch.

LTS: Ban biên tập Tiếng Lòng Ta vừa nhận được hung tin Đức Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thanh Quang tân viên tịch, chúng tối sẽ cập nhật thêm tin tức vào những ngày tới.

NGUỒN: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=244472246502558&id=100028193539709

THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG HÚY THƯỢNG THỊ HẠ NGUYỆN HIỆU THANH QUANG TÂN VIÊN TỊCH.

Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trú trì chùa Giác Minh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

– Thiền phái Lâm Tế chánh tông đời pháp thứ 42, dòng thiền Chúc Thánh đời pháp thứ 9

Với tấm lòng trung kiên, với trí tuệ và ý chí dõng mãnh của một vị tăng già chân chính, Hòa Thượng đã không chùn bước trước mọi gian khó để đạt thành tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, bảo tồn sinh mạng Giáo Hội.

Từ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lâm vào tình trạng gian nan thách thức, Hòa Thượng cũng không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân trong tất cả mọi Phật sự.

Thế rồi, vạn pháp duyên sanh, hữu sanh hữu tử, hữu hình tất hữu hoại, thân tứ đại của Hòa thượng theo năm tháng mõi mòn trong sanh diệt. Hòa thượng đã thuận lý vô thường, trở về cõi Niết bàn vô tung bất diệt sau thời gian lâm bệnh vào chiều ngày 5/3/2019 nhằm ngày 29/1 năm Kỷ Hợi tại chùa Giác Minh – phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thọ thế 82 năm.

Người xưa nay đã còn đâu
Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương.

Sự ra đi của Hòa Thượng là một mất mát, trống vắng vô cùng to lớn cho Giáo Hội. Để lại vô vàn tiếc thương trong lòng những người con Phật, bơ vơ giữa thế cuộc thăng trầm, dẫy đầy yêu ma ác quỷ.

Dù vậy những người ở lại nguyện noi theo đức tánh bao dung nhưng quả quyết của Hòa Thượng, cùng nhau tương kính tương thuận trong tình tự Linh sơn cốt nhục, đoàn kết một lòng, nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc quần sanh.

NGUYỆN CẦU GIÁC LINH HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, SỚM HỘI NHẬP TA BÀ ĐỂ HÓA ĐỘ CHÚNG SANH.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.