Chương trình Tang lễ Cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Thanh Quang

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

NGUỒN: DUYÊN GIÁC NGỘ FACEBOOK

Tang lễ Cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Thanh Quang GHPGVNTN sẽ được trang nghiêm tổ chức tại chùa Giác Minh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 6/3 đến 11/3 năm 2019 (nhằm ngày 1/2 đến ngày 6/2 năm Kỷ Hợi)

NGÀY 06/03/2019 NHẰM NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM KỶ HỢI

11 giờ 00: Lễ Nhập Kim Quan

11 giờ 30: Lễ Bạch Phật Khai Kinh

12 giờ 00: Lễ Cung Thỉnh Giác Linh An Vị – Thọ Tang

14 giờ 00: Lễ Viếng
.

NGÀY 07-09/03/2019 NHẰM NGÀY 02-04 THÁNG 02 NĂM KỶ HỢI

06 giờ 00: Cúng trà

07 giờ 00: Tụng Kinh – Lễ Viếng

10 giờ 00: Lễ Cúng Ngọ – Cung Tiến Giác Linh

16 giờ 00: Tụng Kinh – Lễ Viếng
.

NGÀY 10/03/2019 NHẰM NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM KỶ HỢI

06 giờ 00: Cúng Trà

07 giờ 00: Tụng Kinh – Lễ Viếng

10 giờ 00: Lễ Cúng Ngọ – Cung Tiến Giác Linh

14 giờ 00: Tụng Kinh – Lễ Viếng

16 giờ 00: Cung Thỉnh Giác Linh Hòa Thượng Tham Yết Phật, Tổ tại Tổ Đình Vu Lan

19 giờ 00: Lễ Tưởng Niệm (Môn Đồ Hiếu Quyến)
.

NGÀY 11/03/2019 NHẰM NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM KỶ HỢI

06 giờ 00: Lễ Phát Hành

07 giờ 00: Lễ Truy Điệu

07 giờ 30: Lễ Phất Trần – Cung nghinh Kim Quan thăng thượng giá đến trung tâm hỏa táng An Phước Viên

09 giờ 00: Lễ Trà Tỳ

10 giờ 30: Lễ Thỉnh Giác Linh An Vị – Tạ Phật Hoàn Kinh.
.

NGUYỆN CẦU GIÁC LINH HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, SỚM HỘI NHẬP TA BÀ ĐỂ HÓA ĐỘ CHÚNG SANH. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.