Video và âm thanh cùng hình ảnh thực của Chư Tăng và Phật tử qua chuyến viếng thăm Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu ngày 7-3-2019

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, Videos

LST: Sau bài tường trình Chư Tăng và Phật tử đã về chùa Từ Hiếu đảnh lễ và vấn an Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ vào ngày 7-3-2019 của Huynh trưởng GĐPTVN Quảng Biện Hàn Bửu Chương, đáng lẽ Ban biên tập Tiếng Lòng Ta cho phổ biến ngay bài “Nhận Định về Bản Tường Trình Vấn An Đức Tăng Thống” của ông Huệ Lộc Tôn Thắng Đạo Tràng, để đọc giả và Phật tử có thể đối chiếu, hầu tìm hiểu đâu là sự thật: ai đúng, ai sai; ai chân thật, ai dối gian và ông Huệ Lộc có đúng là bậc quân tử trong câu chuyện Tử Cống và Khổng Tử không? Thì may thay trong lúc chuẩn bị upload bài “Nhận Định..” của ông Huệ Lộc, chúng tôi nhận được thêm 6 video với tiếng nói của Đức Tăng Thống và hình ảnh rõ ràng được thâu ngay tại hiện trường chùa Từ Hiếu. Những Video này đã là dữ kiện xác thực nhất cho chúng ta biết về cội nguồn sự thật! – TIẾNG LÒNG TA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.