Công an CSVN ra trường nhận Y Áo nhà Phật thực hiện chính sách Tôn Giáo Vận?

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS- Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta nhận được hình ảnh từ một trang Face book https://www.facebook.com/people/B%C3%B3ng-Ma-Bi%C3%AAn-Gi%E1%BB%9Bi/100011598038796 . Nhìn qua hình ảnh chúng tôi thấy một đám Công an CSVN trên tay cầm y áo nhà Phật, mà cảm nhận một nỗi xót xa đau lòng trước thực thể Đất nước và Phật giáo Việt Nam vào thời mạt pháp ngày nay! Thực vậy, hương vị Giải thoát của giáo lý vô thượng Phật Đà vẫn còn đó, nhưng sinh hoạt Phật giáo trong nước đã bị biến thể buôn thần bán thánh quá nhiều và nhơn nhởn vô số các vị Trưởng tử Như Lai dưới thời Xã nghĩa Cộng sản không còn giữ giới luật Phật chế thanh tịnh nữa rồi!

Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta xin đăng tải thêm một số links youtube nhận định về hiện trạng Phật Giáo ngày nay TIẾNG LÒNG TA

Image may contain: one or more people, people standing and text

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.