TIẾNG LÒNG TA: Phân ưu cùng ông Lê Xuân Nhuận và tang quyến về sự ra đi của anh hùng Ó Đen Lý Tống

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Nhận tin buồn anh hùng Ó Đen Lý Tống thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức từ biệt cõi Ta Bà huyển mộng vào lúc 9 giờ 16 phút tối giờ Cali, ngày 5 tháng 4 năm 2019 tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego.

Hưởng thọ 74 tuổi

Sự ra đi của anh hùng Lý Tống để lại bao tiếc thương cho toàn thể người Việt yêu chuộng tự do không chấp nhận Cộng sản. Toàn Ban biên tập Tiếng Lòng Ta xin chia buồn cùng ông Lê Xuân Nhuận và tang quyến.

Nguyện cầu Hương linh Ó Đen Lý Tống sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh.

Toàn Ban biên tập Tiếng Lòng Ta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.