BẢN TƯỜNG TRÌNH BUỔI THĂM VIẾNG VẤN AN ĐỨC TĂNG THỐNG TẠI CHÙA TỪ HIẾU CỦA PHÁI ĐOÀN VIỆN HÓA ĐẠO GHPGVNTN NGÀY 05/04/2019

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LTS: Trước đây một số Phật tử tỏ bày sự e ngại về HT Thích Nguyên Lý là bàn tay nối dài của ông Võ Văn Ái, chúng tôi đã không tin, nhưng hôm nay đọc “Bản Tường Trình Và Thăm Viếng, Vấn An Đức Tăng Thống Tại Chùa Từ Hiếu Của Phái Đoàn Viện Hóa Đạo Ngày 5-8-2019”, chúng tôi thực sự không khỏi ưu tư về một vấn nạn mới cho GHPGVNTN qua cung cách cư xử thiếu tình đạo vị, rời xa bản thể Phật giáo của HT Thích Nguyên Lý đối với HT Thích Tâm Liên, nhất là hành động tự tung, tự tác của bà Đặng Thị Thu Huyền! Xin kính phổ biến đến quý độc giả và Phật tử am tường.

Xin hoan hỉ nhấn chuột vào các dấu cuối trang, để đọc trang tiếp nối hoặc chữ to hay nhỏ. TIẾNG LÒNG TA

TƯỜNG TRÌNH HT V.TR VẤN AN ĐTT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.