TIẾNG LÒNG TA GÓP Ý VỀ BÀI VIẾT CỦA ÔNG CAO MINH TÂM “THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI – KẾT NỐI TÌNH LAM”

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Tiếng Lòng Ta là một diễn đàn Phật giáo mang tính cách thông tin đại chúng. Ban Biên tập chúng tôi mang một hoài bão duy nhất tất cả cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Là những người con Phật, đã thọ Tam Quy; Ngũ giới, cho nên tinh thần Dân Tộc đối với chúng tôi phải là một Dân Tộc không có bạo quyền Cộng sản, vì Đảng Cộng sản là một Ác Đảng, mà đã là người Phật tử chân chính thì không theo tổn hữu ác Đảng. Từ tinh thần đó, hạnh nguyện đó, diễn đàn Tiếng Lòng Ta luôn mong mỏi được đón nhận sự góp ý, comments của toàn thể độc giả, sao cho diễn đàn Tiếng Lòng Ta luôn là tiếng lòng chung của tất cả mọi người.

Sau thư Đh Nguyễn Thanh Châu: Kính tác bạch HT Thích Nguyên Lý phổ biến trong Tiêng Lòng Ta, Ban Biên Tập nhận được bài phản hồi của ông Cao Minh Tâm trong mục comment với link dẫn nhập từ fB Kết Nối Tình Lam do chính ông Tâm là tác giả với tựa THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI – KẾT NỐI TÌNH LAM không ngoài mục đích biện minh cho HT Thích Nguyên Lý.

Về KẾT NỐI TÌNH LAM – Trước năm 1975 tổ chức Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là đứa con trung kiên của GHPGVNTN, nhưng từ khi Cộng sản (CS) cưỡng chiếm Miền Nam 30-4-1975, CS đã tước đoạt quyền pháp lý của GHPGVNTN, từ đó GĐPT cũng không còn biết đến Cha Mẹ mình là ai! Và với chính sách “Trăm Năm Trồng Người”, dù CS vẫn để cho GĐPT sinh hoạt nhưng ý thức hệ của giới trẻ ngày nay về phương diện xã hội, chính trị, nhân tâm, nhân bản, dân trí cũng như quan niệm về quyền sống, quyền làm người hoàn toàn khác biệt với thế hệ trước đây, cho nên dù chung màu Áo Lam, màu của hương khói hư không, tuy vẫn hiện hữu trong lòng mọi người Áo Lam có đó, nhưng một khi căn nguyên đạo đức không gìn giữ, không hướng thượng về mục đích cao cả của GĐPT Việt Nam là đào luyện thanh thiếu, đồng niên thành Phật Tử chân chính và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo. thì có kết nối Tình Lam vẫn chỉ là hình thức mà thôi, vì như đã nói ở trên đã là Phật tử chấn chính, thì không theo tổn hữu ác đảng.

Về THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI – Tác giả Cao Minh Tâm là huynh trưởng GĐPT thì có lẽ hơn ai hết đã hiểu rằng, nếu thực sự có thống nhất thì chúng ta chỉ thống nhất với lòng người chân thật, vì lẽ một trong 5 Điều Luật của Thanh, Thiếu và Huynh trưởng GĐPTVN là phải tôn trọng sự thật từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Dựa trên nguyên lý đạo đức đó, xin hỏi lòng HTr Cao Minh Tâm có thực sự thống nhất với lòng người chân thật không? Theo chúng tôi nghĩ thì không! Vì sao xin được thưa!

Trước đây chúng tôi có lòng tôn kính HT Thích Nguyên Lý, và chúng tôi càng kính ngưỡng hơn khi hay tin Thầy đã cung thỉnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về an trú tại ngôi Già lam Từ Hiếu. Trong các Thông tư của Viện Tăng Thống, Thầy hay đề cập đến Quyết Định số 12 giải thể Viện Hóa Đạo, dù hiểu rằng trí nhớ của Đức Tăng Thống không còn minh mẫn nữa, Ngài không còn nhận ra những người chung quanh, ngay cả quý Thầy đã từng vào sinh ra tử trong công cuộc đấu tranh cho Dân Tộc và Đạo Pháp với Ngài, thì ai cũng hiểu rằng Quyết Định số 12 tuy không phải văn bản do chính Ngài tạo ra, nhưng là nguyện vọng, là hoài bão của Ngài và là của tất cả mọi người mong sao GHPGVNTN được tái thống nhất. Mà muốn được như vậy, điều tiên quyết phải giải thể Viện Hóa Đạo (VHĐ), vì sau khi Đức Tăng Thống viên tịch, thì VHĐ cũng sẽ phải giải thể theo thời gian vì không được sự ủng hộ của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni Phật tử do vết nhơ Võ Văn Ái tạo ra không bao giờ có thể xóa nhòa hay phôi pha trong tiềm thức được. Do đó, chúng tôi đã ủng hộ Ht Thích Nguyên Lý hết mình.

Nhưng buồn thay, qua các video trong các chuyến viếng thăm của Chư Tôn Đức từ Miền Trung xa xôi về vấn an Đức Tăng Thông tại chùa Từ Hiếu, mà chúng tôi đã chứng thực được như lời Đh Chánh Hồng Nguyễn Thanh Châu đã tỏ bày.

 1. HT Thích Nguyên Lý không thể hiện đúng với thanh quy, luật giới, không tôn kính đối với các bậc Sư Trưởng.
 2. HT Thích Nguyên Lý đã không tỏ ra bậc chân tu đúng nghĩa, to tiếng trong lời nói, nhất là chỉ đạo Thầy đệ tử không cho HT Thích Minh Quang vào phòng. Hành động này không khác chi các phim ảnh về xã hội đen.
 3. Mượn lý do sức khỏe đưa Đức Tăng Thống vào hậu liêu, để chấm dứt ngang buổi vấn an Đức Tăng Thống của Chư Tăng VHĐ từ phương xa đã vượt hàng ngàn cây số vân tập về là không thể chấp nhận được.
 4. HT Thích Nguyên Lý là người đã cắt ái từ thân, thì chính Thầy cũng hiểu rõ người xuất gia chỉ biết đến Tam Bảo, khi đau ốm về già phải có Thầy thị giả chăm sóc. Nếu HT Thích Nguyên Lý thực sự lo cho Đức Tăng Thống, đáng lẽ Thầy phải cử một thị giả hầu Ngài, cớ chi lại để bà Đặng Thị Thu Huyền ở lại chùa làm công việc như ngoài đời, hoàn toàn không thích hợp nếp sống chư Tăng trong chốn thiền môn!?
 5. GHPGVNTN ví như một quốc gia. Đức Tăng Thống là vị lãnh đạo tối cao cũng ví như Tổng Thống của một nước vậy. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một vịTổng Thống nào họp bàn với thành viên nội các chính phủ, lại có sự hiện diện của thân nhân hay cô cháu ngồi bên cạnh nhắc tuồng! Hơn nữa thanh quy, giới luật nhà Phật không cho phép cư sĩ không là thành viên được phép ngồi ngang hàng với Chư Tăng họp bàn chuyện đại sự của Giáo Hội. Sự rỉ tai nhắc tuồng Đức Tăng Thống đã làm giảm giá trị Đức Tăng Thống, nếu không muốn nói là bêu xấu Ngài và chà đạp cả một tập thể Giáo Hội.
 6. HT Thích Nguyên Lý không thể hiện đúng tinh thần Quyết Định số 12 và Tâm Thư thủ bút của Đức Tăng Thống viết vào ngày 24-9-2018 “kêu gọi Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng, Ni cùng cư sĩ hoan hỉ bỏ đi mọi dị biệt không vui trong quá khứ” mà lại ngăn chận Chư Tăng VHĐ về vấn an Đức Tăng Thống! HT Thích Nguyên Lý không thống nhất nội bộ thì làm sao có thể kêu gọi Chư Tăng trở về với Giáo Hội. Ngay cả đối với ông Lê Công Cầu trước đây vì tin lời ông Võ Văn Ái, đã gây bao đổ vỡ cho Giáo Hội, nhưng một khi Đức Tăng Thống đã kêu gọi bỏ đi quá khứ, thì cũng là một cách cho chúng ta hiểu Ngài đã tha thứ cho ông Cầu rồi, vậy trong lúc chờ Đại Hội tái Thống Nhất GHPGVNTN bầu lại thành phần nhân sự mới, tại sao không để cho ông Cầu được tiếp tục sinh hoạt với Giáo Hội.?
 7. HT Thích Nguyên Lý luôn mang Quyết Định Số 12 trưng dẫn với Chư Tăng là VHĐ đã bị giải thể, mà chính Thầy đã quên rằng Viện Tăng Thống (VTT) không chỉ có Đức Tăng Thống và Thầy là thành viên, mà còn có nhiều Chư Tăng trong Hội đồng Chỉ đạo VHĐ là thành viên của VTT nữa, thì hành động Thầy ngăn cấm Chư Tăng thành viên VTT vào vấn an Đức Tăng Thống là một điều sai phạm quá lớn.
 8. Đức Tăng Thống trước đây bị giam cầm trong nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, Ngài hoàn không am tường thế giới bên ngoài và nội tình của Giáo Hội, nên đã bị dẫn dắt bởi bàn tay Siêu Tăng Thống VVA và Ngài đã ký các Giáo Chỉ gây ra sự tác hại đổ vỡ đưa đến Giáo Hội co cụm. Nay trí nhớ của Đức Tăng Thống xuống dốc quá nhanh, mà một số người như Đh Ý Dân, Việt Huyền tin rằng Ngài đã bị CS đầu độc. Vì trí nhớ không còn minh mẫn, Đức Tăng Thống lại tiếp tục ký biết bao văn thư mang nội dung trái ngược lẫn nhau. Chư Tăng VHĐ cho quý Ngài là đúng, HT Thích Nguyên Lý ôm Quyết Định số 12 để tranh cãi với Chư Tăng VHĐ và biện luận cho mình cũng không sai, điều nay đã làm đau lòng người con Phật không ít!
 9. Qua tinh thần Tâm Thư thủ bút của Đức Tăng Thống kêu gọi toàn thể Phật Giáo Đồ trở về với Giáo Hội, người ta hân hoan đón mừng như mở hội, vì lẽ mọi người ai cũng hiểu suốt gần 44 năm qua, Ngài đấu tranh chỉ cho một mục đích duy nhất, đó là cho sự sống còn của Giáo Hội, cho Dân tộc Việt Nam được ngời sáng, cho nhân quyền người dân được tôn trọng. Nhưng tiếc thay, niềm vui mà người ta tin rằng, qua Tâm Thư thủ bút Đức Tăng Thống đã mở ra một sinh lộ mới cho Giáo Hội được trường tồn chưa trọn, thì bỗng dưng xuất hiện một nhân vật “quái gỡ” Đặng Thị Thu Huyền có khả năng dẫn dắt HT Thích Nguyên Lý, mà qua video ngày 8-4-2019 người ta chứng thực hình ảnh HT Thích Nguyên Lý đang mở miệng chưa nói dứt câu, thì Bà Huyền ra dấu cho Thầy ngưng lại, thế là Thầy im tiếng. Hành động của Bà Huyền khuynh loát Giáo Hội, khinh thường Chư Tăng, không thua gì VVA trước đây đã cho chúng tôi hiểu Đức Tăng Thống vẫn tiếp tục bị quản chế bởi bàn tay quản giáo mới thật tinh vi.
 10. Qua hành động bà Đặng Thị Thu Huyền và HT Thích Nguyên Lý đối với Chư Tăng VHĐ tại chùa Từ Hiếu đã cho chúng tôi không thể THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI với Bà Đặng Thị Thu Huyền và HT Thích Nguyên Lý được! Trong bài viết ông Cao Minh Tâm mang chuyện cô gái được vị Sư cõng qua sông, chúng tôi xin dẫn trích lời nhận định của Đh Nguyên Chiếu Chúng tôi biết ông viết bài nầy một phần bảo vệ cho Hoà Thượng Thích Nguyên Lý hiện đang chứa chấp một phụ nữ trong ngôi chùa Tăng. “Sư Thầy cõng Cô Gái qua suối” chứ không phải Sư Thầy chứa Cô gái trong chùa. Chùa Từ Hiếu chứa chấp một phụ nữ trong ngôi chùa Tăng 24/ 24 là không thể chấp nhận được. Hoà Thượng Nguyên Lý đã phạm giới luật của một Tăng sĩ Phật Giáo! Dù hiểu rằng theo tinh thần Phật giáo tất cả đều do tâm, tâm tạo tác tất cả, nhưng vị Sư cõng Cô Gái qua suối hoàn toàn khác xa với trường hợp Hoà Thượng Thích Nguyên Lý.”

Những nhận định kể trên của chúng tôi, nếu ông Cao Minh Tâm nhận thấy có điều gì sơ sót cần bổ túc thêm, mong ông cũng như độc giả cùng Chư Tôn Đức và Chư Thiện Trí thức chia sẻ.

Tiếng Lòng Ta xin đăng tải nguyên văn bài viết của ông Cao Minh Tâm dưới đây.

———————0———————

Cao Minh Tam shared a link.

THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI – KẾT NỐI TÌNH LAM

Giờ là tháng tư, 2019. Thấm thoát đã 44 năm kể từ “sự kiện” (hay là biến cố?) 30 tháng tư, 1975. Đất nước thống nhất theo nghĩa cùng một màu cờ thể chế chính trị, nhưng lòng người dường như vẫn ly tán; trong đó có cả sự nghi kỵ, ngờ vực đeo đẳng ròng rã chừng ấy năm về rất nhiều vụ việc…

CHIẾC ĐŨA LẺ LOI…

Một cây đũa bao giờ cũng dễ bẻ gẫy hơn so bó đũa. Nhà sư già cõng cô gái trẻ qua suối… vẫn là những câu chuyện dường như vẫn đậm thời sự. Bởi 44 năm đi qua, với những gì mà nhà cầm quyền ở một quốc gia độc đảng toàn trị mang đến, đã bào mòn niềm tin của dân chúng.

Trong bối cảnh đó, khó tránh khi người ta ‘nhìn đâu cũng thấy vi trùng’, và cũng như chú tiểu (hay nhà sư trẻ tuổi) trong tích “Sư thầy cõng cô gái qua suối”, xin hãy nghĩ về sự buông bỏ tham ái – hãy đặt chúng xuống, không tiếp tục mang vác chúng nữa.

Đúng không, khi ta làm theo trái tim mình – không phải làm theo “khát khao” của mình – thì bản năng thâm hậu đích thực luôn chỉ dẫn ta về hướng cốt tinh của Phật pháp, tức là tâm từ… khiến cho đôi lúc chúng ta phải phá luật. Nhưng đâu là điều đúng đắn cần làm: phá luật để thực hiện một hành động yêu thương với người lạ trong cơn nguy biến, hay tuân thủ luật định đúng sách vở và để mặc họ đau khổ? Làm theo tiếng nói nội tại – bản năng yêu thương – hay lắng nghe sự thúc giục “phải” và “buộc phải” bắt nguồn từ sự chỉ trích đáng sợ sâu thẳm bên trong ta?

Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau thời gian bị tù đày và bị quản chế tại quê nhà Thái Bình, từ năm 2001, Ngài chọn Thanh Minh Thiền Viện ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn để lưu trú.

Ngày 17-7-2007, bản tin còn lưu của BBC tiếng Việt, tường thuật về một đoàn người dân từ miền Tây kéo lên Sài Gòn để đòi lại tài sản đất đai: “Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi: “Ngoài cái trước mắt là vấn đề đòi lại công lý, là tài sản trả lại cho đồng bào. Nhưng sau đó phải đòi lại nhân quyền và dân chủ, tự do. Quan trọng nhất là tự do ngôn luận để người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình, quan điểm của mình đối với những tổ chức cai trị mình”. [https://www.bbc.com/…/…/07/070718_viet_protests_update.shtml]

Chợt nghĩ phải chăng cái bản chất Bi, Trí, Dũng, của đạo Phật có lúc sâu lắng chan hòa gieo rắc tình thương cho đồng loại, cho chúng sanh; nhưng cũng có lúc lại trổi dậy cao vút như ngọn sóng triều dâng khi ý thức dân tộc bị chà đạp, khi giá trị tâm linh bị phủ nhận.

Dễ hiểu, từ những hoạt động như nói trên của Đức Tăng Thống đã khiến nhà cầm quyền ‘gai mắt’. Hàng rào vô hình và cả hữu hình càng dày đặc hơn quanh Thanh Minh Thiền Viện. Suốt thời gian dài khi Đức Tăng Thống lưu trú tại Thanh Minh Thiền Viện, những người trong giới truyền thông như tôi cũng ngần ngại tìm đến đây, nhất là phía đối diện là trụ sở của cảnh sát xe cộ ra vào nườm nượp.

Trong hoàn cảnh đó, dường như ngay cả Đức Tăng Thống cũng dần bị cô lập tin tức. Một vài quyết định đưa ra thời gian đó của người đứng đầu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, dường chừng vấp phải hệ lụy từ chuyện nhà cầm quyền đã thành công trong ‘phong tỏa’ mọi nguồn thông tin đến với Hòa thượng Thích Quảng Độ.

THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI: MONG LẮM THAY

44 năm về trước, nói như lời của một thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, những người cộng sản rất giỏi ma mị tin tức – đến độ khiến vị Tổng thống nền Đệ nhị Cộng hòa phải lên tiếng cảnh báo một câu để đời mà người miền Nam vẫn hay nhắc như một thành ngữ: “Ông Thiệu nói rồi mà…”.

Suốt chặng đường gần nửa thế kỷ đó, theo năm tháng của nghi kỵ, và của cả sự tuyệt vọng về giấc mơ dân chủ, về tự do tôn giáo, tín ngưỡng… đã tạo những núi đá tảng chặn con đường tái lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Đêm đen nào rồi cũng phải đến bình minh. Sự kiện ông Trịnh Vĩnh Bình kiện thắng nhà nước cộng sản Việt Nam để đòi lại tài sản của mình, đang hé mở niềm tin vào ánh bình minh đang ló dạng ấy.

Liệu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có sớm ‘thống nhất’ được trong chính nội bộ của mình, hay tiếp tục là những chiếc đũa lẻ loi với tâm thế tiếp tục cõng trên lưng hòn đá tảng, dù đã đi qua con suối mà những cầm quyền đã dày công dựng nên?

Cuối năm 2018, nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ vị trụ trì của Thiền Viện Thanh Minh đã gây sức ép để Đức Tăng Thống phải rời khỏi đây. Ngày 5 tháng 10 năm 2018, Đức Tăng Thống lên xe lửa để về quê cũ ở Thái Bình. Người xuất gia thì phải ở chùa. Vậy là đến ngày 18 tháng 11 năm 2018, Đức Tăng Thống trở lại Sài Gòn và đến lưu trú tại chùa Từ Hiếu, quận 8.

Một lần nữa xem ra nhà cầm quyền lại thành công trong việc tạo ra vô số nghi kỵ của thuyết âm mưu, khi họ đã để cho mọi người dân, tổ chức hội đoàn xã hội dân sự thoải mái đến thăm, vấn an Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu. Không hề có một cản trở, hay đe dọa kiểu “bánh canh” nào được ‘đặt trạm’ phía trước cổng chùa Từ Hiếu, như hồi Đức Tăng Thống còn ở Thanh Minh Thiền Viện.

Chùa Từ Hiếu trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, lâu nay vẫn duy trì sinh hoạt Gia đình Phật Tử Quảng Đức – Sài Gòn ở mỗi chiều chủ nhật trong tháng. Chính điều này nên khi có sự hiện diện chứng minh của Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu, càng thêm sức cho Gia đình Phật Tử Quảng Đức – Sài Gòn.

Ở đây, có thể giải thích cho việc ‘mở cửa’ này bằng các tình tiết mang tính pháp lý khi nhà nước cộng sản Việt Nam đã chính thức tham gia vào Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tự do lập hội là một điều kiện bắt buộc của CPTPP. Và hiểu theo cách nào đó, với quyền tự do lập hội thì quyền tự do hình thành các tổ chức tôn giáo không phụ thuộc vào “Đảng”, vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xem ra chỉ còn là chờ đợi của thời gian tới.

Xin được nguyện cầu buông bỏ mọi hiềm khích, nghi kỵ để hướng tới thống nhất lòng người, và tái lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong ánh bình minh đang trở về trên đất nước Việt Nam.

Thích Nguyên Lý Thích Nhật Từ

2 comments

 • Khi nào chế độ CSVN sụp đổ lúc đó Phật Gíao Viet Nam mới có thể đi vào ổn địinh, nhưng Phật giáo Việt Nam ngày nay tang hoang quá rồi, phải mất 100 năm hay hơn mười thiên niên kỷ làm trong sạch giới hạnh của Tăng sĩ Phật Giáo, lúc đó mới có thể thanh tinh hóa Phật giáo được.
  Dù bị áp lực quốc tế, nhưng Cộng San vẫn ôm cứng Điều 4 Hiến Pháp, thì vấn đề CS cho cac hội đòan dân sự có quyền lợi chính tri hiến đinh và tôn giáo không còn bị ràng buộc bởi Mặt Trận Tổ Quốc, chỉ là ảo tưởng trong mơ. Ngay đến luật An Ninh Mạng bị thế giới lên án mà CS còn không buông bỏ, thì đừng nói chi cho phép quyền lập Hội, lập hè. Sống với cộng sản chưa đủ nếm mùi Cộng sản hay sao?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.