Thục Vũ: Chư HT Tăng Đoàn GHPGVNTN đảnh lễ Đức Tăng Thống – Một hình ảnh với hàng triệu đóa hoa hồng nở rộ trong lòng người con Phật.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Chư Hòa thượng: Thích Chí Thắng, Thích Không Tánh, Thich Viên Định,  Thích Như Tấn đứng  hầu Đức Tăng Thống

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, Ni.

Kính thưa Chư Thiện Trí Thức và Phật tử.

Kính bạch Chư Tôn Đức 

Trong kho tàng văn chương Việt Nam có câu “nụ cười bằng 3 thang thuốc”, hôm nay lòng chúng con rộn lên một niềm vui, khi nhìn thấy hình ảnh Chư Hòa thượng: Thích Không Tánh, Thich Viên Định, Thích Chí Thắng, Thích Như Tấn đứng chung quanh hầu Đức Tăng Thống, Qua hình ảnh này, chính quý Ngài đã ban cho những người Phật tử sơ cơ chúng con muôn vàn nụ cười nở trên môi và hàng triệu đóa hoa hồng nở rộ trong lòng người con Phật.

Sự hiện diện của Chư Hòa thượng bên cạnh Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu, đảnh lễ, vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã tỏ bày một lòng khâm tuân qua tinh thần Tâm Thư bằng chính Thủ bút của Ngài viết vào ngày 24-9-2018: “Tôi xin thành thật kêu gọi tất cả quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni Việt Nam đang hành đạo tại các châu, hãy hoan hỷ bỏ qua những gì trong quá khứ không được như ý, ngồi lại với nhau đoàn kết một lòng để Phật Giáo Việt Nam và các nước ngày càng phát triển tốt đẹp…”.

Thêm nữa, sự hiện diện của Chư Hòa thượng bên cạnh Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu đã bày tỏ cho chúng sinh và Phật tử chúng con về tấm lòng từ bi lân mẫn cao cả của quý Ngài. Dù Chư Hòa thượng từng là những nạn nhân đau thương trong kế sách phân hóa của VVA qua Giáo Chỉ Số 10, nhưng quý Ngài vẫn một lòng kính ngưỡng Đức Tăng Thống và xả thân cùng Giáo Hội.

Sự hiện diện của Chư Hòa thượng bên cạnh Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu cho chúng con thêm niềm tin và tự tin “những gì đi ngược với chánh pháp sẽ không bao giờ tồn vững”, minh chứng qua sự trạng VVA đã tự tung, tự tác, bất chấp chỉ thị của Đức Tăng Thống “hãy thư thả rồi hãy tính” tự ý tung ra Giáo Chỉ số 10 vào ngày 9-12-2013, sau khi VVA biết tin Đức Tăng Thông hứa khả với “quý Thầy cứ tiếp tục làm việc cho Giáo Hội đi, không có gì thay đổi cả..”

Sự hiện diện của Chư Hòa thượng bên cạnh Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu đã tỏ bày về đạo hạnh của các vị Trưởng tử Như Lai chân chính, lòng kính ngưỡng đối với Thầy Tổ và ân đức sâu dày đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo đã vị Pháp, vị quốc thiêu thân qua các thời Pháp nạn để cho GHPGVNTN được trường tồn đến ngày nay.

Và sự hiện diện của Chư Hòa thượng bên cạnh Đức Tăng Thống tại chùa Từ Hiếu, cũng nhắc cho chúng con nhớ lại Tâm Thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày 16-9-1991 mà Ngài đã kêu gọi “Tăng Ni Phật tử hải ngoại sớm thực hiện nguyện vọng tâm huyết mà Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã nhắn nhủ: Hòa hợp, thống nhất để phục vụ Dân tộc và Đạo pháp…”

Thực vậy, có kết hợp thì mới có thống nhất và có thống nhất với nhau thì sự kết hợp mới thành tựu, minh chứng sau thời pháp nạn 63 quy tụ tất cả các tông phái Phật giáo, đặc biệt Nam Tông và Bắc Tông đã ngồi lại với nhau để thông nhất Phật giáo, và từ đó GHPGVNTN được khai sanh vào tháng 1-1964. Nay nhân sự của GHPGVNTN co cụm đến tang hoang bởi bàn tay của các thế lực vô minh trong đánh ra ngoài đánh vào, thực hiện một chính sách phân hóa bằng các Thông tư, Giáo Chỉ,

Nay Đức Tăng Thống an dưỡng và thường trú tại chùa Từ Hiếu, cho nên có kết hợp theo ý chỉ của Đức Tăng Thống ngày 16-9-1991 hay không, và có tái thống nhất GHPGVNTN được không, tất cả đều tùy thuộc vào bàn tay của HT Thích Nguyên Lý. Dù chúng con biết rằng sau hàng loạt biến cố xẩy ra trong nội tình Giáo Hội và nhất là những sự trạng xẩy ra gần đây về sức khỏe Đức Tăng Thống đã làm cho lòng người chán nản, đến nỗi nhiều người muốn quên đi để khỏi mang phiền não trong đầu! Cho nên muốn mở ra một sinh lộ mới cho Giáo Hội, thì thiết nghĩ không còn một lựa chọn nào khác thích hợp hơn, là kết hợp để tái Thông Nhất lại. Mà muốn được như vậy, điều tiên quyết cần có chính là sự kết hợp không thể thiếu của Hội đồng chỉ đạo Viện Hóa Đạo và toàn thể chư Tăng, Ni Phật tử khắp năm Châu.

Thực tâm mà xét 17 vị trong Hội Đồng Chỉ Đạo VHĐ đều là những thành viên một lòng với Giáo Hội và kính ngưỡng Đức Tăng Thống, mà qua hình ảnh và bản tin mọi người đã am tường, kể từ ngày Đức Tăng Thống ra Bắc đến nay, đã 3 lần Chư HT Thích Chí Viên, HT Thích Minh Quang đến diện kiến vấn an Đức Tăng Thống và vừa mới đây HT Thích Nhật Ban, nhất là HT Thích Tâm Liên dù tuổi hạc đã cao, thân lại mang tật bệnh, đi đứng không vững cũng chịu khó lặn lội từ Bình Định vào thăm Ngài! Qua hình ảnh HT Thích Tâm Liên ngồi trên ghế với thân người lệch hẳn một bên, thì hỏi rằng ngoài hạnh nguyện tu hành để tìm đến nơi không có sự khổ, và sự sống còn của Giáo Hội, thì quý Ngài có gì khác để tha thiết nữa đâu!

Cuối cùng chúng con mong mỏi không gì hơn là được đón nhận hình ảnh kết hợp, ngoài Chư Hòa thượng Thích Không Tánh, Thích Viên Định, Thích Chí Thắng, Thích Như Tấn, còn có thêm sự góp mặt của Chư Tăng trong Hội đồng chỉ Đạo VHĐ cùng với đầy đủ Chư Tôn Đức đứng hầu Đức Tăng Thống, cùng nhau tái thống nhất GHPGVNTN trước khi đức Tăng Thống viên tịch, để nụ cười của chúng con  luôn hé mở trên môi.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Thục Vũ

 

One thought on “Thục Vũ: Chư HT Tăng Đoàn GHPGVNTN đảnh lễ Đức Tăng Thống – Một hình ảnh với hàng triệu đóa hoa hồng nở rộ trong lòng người con Phật.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.