MƯU ĐỒ DIỆT PHẬT CỦA CSVN TẠI CHÙA THIÊN QUANG CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH THIÊN THUẬN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

Đại Đức Thích Thiên Thuận và Phật tử lên tiếng về việc chính quyền địa phương yêu cầu Tháo gỡ Đài Lục Hòa và Nhà Thủy Tạ tại Chùa Thiên Quang.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.