THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2563 “của” ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LTS: Ban biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được Thông Điệp Phật Đản PL.2563 “của” Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ tuần qua, nhưng điều làm cho chúng tôi phân vân và vô cùng ngần ngại không tiện phổ biến ngay, vì lẽ một Thông Điệp hệ trọng của Giáo Hội nhân mùa Đức Từ phụ Thị hiện Đản sanh, mà không phổ biến thì thật thiếu sót, mà khổ nỗi phổ biến thì trong lòng chúng tôi lại áy náy, bất an, thấy mình thật dối lòng và cảm nhận một sự tội lỗi vô chừng! Dù không nói, nhưng chúng tôi tin rằng quý độc giả và nhất là Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử đều hiểu, giới luật không cho phép người con Phật dối lòng hay đồng lõa với sự gian dối của người.

Thật vậy, chúng ta luôn quan tâm về hiện tình GHPGVNTN và mọi người đều hết sức lo lắng cho sức khỏe của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Còn Ngài thì Giáo Hội còn, mà khi Ngài viên tịch rồi thì tính cách truyền thừa của GHPGVNTN sẽ mất đi không còn nữa! Qua các cuộc thăm viếng của phái đoàn Chư Tăng Viện Hóa Đạo và chứng thực qua video đã cho mọi người chúng ta thấy rõ, trí nhớ của Đức Tăng Thống vô cùng suy kém, Ngài không nhận được ra ai, ngay cả HT Thích Nhật Ban là vị Tăng đã cùng chung khổ nạn với Ngài trong ngục tù Cộng Sản, mà Ngài vẫn không nhận ra; quý Chư Tôn Đức Thích Trí Viên, Thích Viên Định, Thích Như Tấn…luôn đứng sau lưng Ngài trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Phấp nạn, mà Ngài vẫn không còn nhận biết là ai! Thì không ai có thể dám tin bản Thông Điệp Phật Đản PL. 2563 là của Ngài nữa rồi! Thế thì lại phải hỏi rằng bản Thông Điệp do đâu mà có và ai là người đã chấp bút cho văn bản này?

Từ hơn 2 thập niên qua, GHPGVNTN đã bị các thế lực vô minh xâm nhập, họ đã lợi dụng danh nghĩa của Ngài tạo ra sự phân hóa, chia rẽ trong nội tình Giáo Hội chứng thực qua các Giáo chỉ, Thông tư, đến độ nay người ta chán nản không còn muốn nhắc đến một Giáo hội truyền thừa của hơn 2000 năm truyền giáo nữa. Một Siêu Tăng thống đã qua đi, bây giờ lại thêm một Siêu Tăng thống thứ hai tiếp nối.

Là những người Phật tử đã sống và trải qua các thời Pháp nạn từ thời Đệ I Cộng Hòa cho đến thời Xã Nghĩa ngày nay, và dù Dân tộc và Đạo pháp đang trong thời nghiêng ngả dưới chế độ bạo tàn vô đạo của tập đoàn CSVN, chúng tôi vẫn một lòng trung kiên với GHPGVNTN, tuy nhiên, để tâm hồn chúng tôi được an ổn hơn, trong phần tải đăng Thông Điệp Phật Đản PL.2563 năm nay, kính xin quý độc giả và Phật tử hoan hỉ cho phép Ban Biên tập chúng tôi thêm vào trong ngoặc kép chữ “của”. THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2563 “của” ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ. –

Xin vui lòng nhân chuột vào cuối trang sẽ thấy các dấu lên hoặc xuống, để đọc thêm trang tiếp nối – TIẾNG LÒNG TA.

thông điệp phật đản pl2563

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.