Ý Dân: KIÊN ĐỊNH LẬP TRƯỜNG TIẾN LÊN XHCN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

babui_20012016

NGUỒN: http://vietorg.com/article.php?&QRY=S&L=vi&M=1&CID=143&ORGID=0&TID=29034

Hỡi những phần tử phản động chống lại CNXH. Bọn phản động không có kiến thức tầm cở  nên thường xuyên hay chống báng đảng ta.

61194140_843415726032069_1228712047995256832_nMô hình XHCN, dù chưa có ở trên trái đất này, nhưng có thật, nó nằm ngay ở trên mặt trăng hay sao Hỏa chi đó, mà nếu sao Hỏa không có thì nó phải năm trên một hành tinh xa xôi cách trái đất của chúng ta vài nghìn năm ánh sáng, chính phi thuyền thám hiểm vũ trụ Soyuz 37 của Liên Xô đã chở đồng chí Phạm Tuân lên mặt trăng trồng bèo hoa dâu, giúp XNCH trên đó tiến lên CNCS kinh qua Kinh Tế Thị Trường Tư Bản Đỏ Chủ Nghĩa.

Đáng lý ra theo tiến trình tiến lên XHCN của Karl Marx và Engels thì ta phải kinh qua Tư Bản Chủ Nghĩa, nhưng nhận thấy trong giai đoạn Kinh Tế Thị Trường Tư Bản Đỏ Chủ Nghĩa đảng viên và cán bộ ta vốn tay trắng thuộc giai cấp bần cố nông, giai cấp vô sản, bổng chốc trở nên toàn triệu phú, tỷ phú, ở nhà biệt phủ, nên ta cứ từ từ chưa cần tiên lên XHCN gấp đấy thôi.

Nhà nước ta kiên định giữ vững lập trường chắc như bàn thạch: Định hướng tiến lên XHCN, 100 năm nữa chưa tới được thì 1000 năm lo gì ta không đạt được.

Tư tưởng bác hồ rất sâu sắc và siêu việt, trồng cây chỉ cần 10 năm nhưng trồng người phải 100 năm, huống chi tiến lên XHCN, phải cần vài ngàn năm ta cũng làm cho bằng được dù đảng ta đã ngầm ký giao nước ta cho người bạn láng giềng anh em giữ giùm vào năm 2020 này.

Mới 70 năm mà ta đã được như thế này rồi, lo gì ta sẽ không thành rồng thành rắn trong tương lai? Lũ phản động hay xuyên tạc ý chí và lập trường của đảng ta. Ta phải triệt để áp dụng chính sách chuyên chế vô sản và bạo lực cách mạng bỏ tù và giết sạch hết chúng nó đi.

Nếu làm không xuể và thiếu tiền trong ngân hàng nhà nước ta xin viện trợ xóa đói giảm nghèo, vay tiền thêm của tụi tư bản giẫy chết hay vận động kiều bào Hải Ngoại, khúc ruột ngàn dặm tiếp tục gởi tiền về, ta cần phải tuyển thêm dư luận viên, côn đồ và công an để giữ gìn an ninh trật tự chống chuyển hóa, diễn biến hòa bình và phong trào bỏ đảng nhằm củng cố chính quyền nhân dân bách chiến bách thắng và đảng đỉnh cao trí tuệ của ta!

Ý Dân

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.