Ý Dân: Ông Võ Văn Ái không là thành viên ngay ngày đầu thành lập Giáo Hội vào năm 1992 như Ông đã minh định trong TCBC ngày 10-10-2018

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LTS: Qua một bài viết cũ của Đạo hữu Ý Dân gởi toàn thể đại chúng tố cáo ông Võ Văn Ái không là thành viên từ ngày thành lập Giáo Hội vào năm 1992 như ông Ái đã minh định trong TCBC ngày 10-10-1918, hôm nay nhân đọc lại cuốn Phật Giáo Việt Nam Biến Cố Và Tư Liệu, Ban Biên tập chúng tôi tìm được từ trang sách 393-398 về Bản Tường Trình Kết Quả Đại Hội Thống Nhất tại Sạn jose, California tổ chức vào các ngày 25, 26, 27-9-1992, với hơn 400 Chư Tăng, Ni và Cư sĩ đại biểu khắp nơi vân tập về, thể hiện sự khâm tuân qua tinh thần Tâm Thư của HT Thích Đôn Hậu, cùng tỏ lòng trung kiên với GHPGVNTN. Bên cạnh đó, những trang sách này cũng để minh chứng về lời Đh Ý Dân đã tố cáo ông Võ Văn Ái vọng ngữ thật quả không sai! Nay trước thực trạng điêu tàn rã tan của GHPGVNTN, chúng tôi tin chắc ràng độc giả và toàn thể Phật giáo đồ không khỏi ngậm ngùi cùng thắc mắc tự hỏi ông Ái gian dối để làm gi? – TIẾNG LÒNG TA.

Lưu ý: xin hoan hỉ nhấn chuột ở cuối trang sẽ hiện các dấu lên, xuống để có thể đọc trang tiếp nối.

download

Dai Hội Thống Nhất PGVN tại Hoa Kỳ 1992

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.