Vương Thiện Vũ: Vườn Thơ Vô Định Pháp, Văn Hóa Sử Cương của ĐLHT Thích Huyền Tôn

TIẾNG LÒNG BẠN ĐỌC

ht-huyen-ton-16-

Vô Định Pháp : Thiền Thi Tập  : Văn Hóa Sử Cương ” Của Đại Lão Hòa Thương Thích Huyền Tôn   ( ĐL HT/THT ) :   Một Vị Đại  Trưởng Lão  : ‘  Thuộc : ”  Hội Đồng Chứng Minh  Giáo Hôi Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam.

Khải Bạch Đại  Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn ….Cùng Chư Vị Chư Tôn Đức Tăng Ni  Thuộc Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam .

Kính Thưa Nữ Sĩ Tuyết Mai

Chiếu theo  tinh thần : ” Văn Dĩ Tải Đạo ” :Thì Thế Nhơn đã thấy rõ nét khải thị vô cùng minh triết của : ” Các Pháp của Nhà Phật ” : Đã Bừng Sáng Trong Thời Kỳ Mạt Pháp ..hiện nay ….Là Thời Kỳ Của Qủy Vương Ác  Tặc   … : Nên : 

Tên Quốc Tặc Quỷ Sứ Hồ Chí Manh”  .. lại được đặt ngang hàng trên ”  Bàn Thờ Phật ” … cùng  Bọn Ác  Sư …”  Hổn Sư Quốc Doanh Việt cộng … cũng  ” Ê .. A ” tụng niệm ” .. nhưng thực tế  : ” … Buôn Thần … Bán Thánh ” Ở chùa chiền vũng như nơi thờ phượng QuốcTổ Hùng Vương…Mọi  Nơi ” Đền Đài Miếu Mão . : ” Để ”   đầu cơ trục lợi qua cúng giải oan … cúng sao giải hạn  …văn nhgệ giãi trí … gây qủy  …. và  .. : ” Cũng cò lắm người mặc áo nhà sư  .. nhưng tính khí cao ngạo … hổn láo … : ”  tự cao.. tự đại ”  vì  ỷ lại rằng  mình có công lớn … xây được … ” chùa lớn …từ tiền  của bá tánh ” …  lại được : ” Bọn Ác Ôn Côn Đồ Việt Cộng : Ban cho  … ” chức cao …. và … : ” thậm chí còn có kẻ  ”  vô đạo là phóng túng dâm dật “… Làm ô uế Thiền Môn Và Đền Thờ Quốc Tổ … !! 

Quy Chiếu về  Hồn Thi Ca ” và luận  về …. : ” Văn Hóa Sử Cương ”  mà vui theo  lời : ” Phi Lộ của  ĐL HT / THT ” mà quy chiếu về  Chân Pháp : 

Thì mọi người đã nhận ra ánh sáng kỳ diệu của Chân Pháp … : ” : ” Trực Ngộ Diệu Lý  ” … : 

Chính Đạo của Đạo Phật …. Chính Là ” Hồn Thiện Lương Đã Nở Hoa Trong Lòng Nhơn Thế … Mà Suy Nghiệm Thâm Ý    :  mà tự mỗi một : ” Tiễu Ngã ” phải  là ”   Chân Ngã ” .. hòa nhập vào: ” Đại Ngã ” Để ” Trực Ngộ Diệu Lý ” … : 

Thì …. : ”   Hồn Phật Tử ” ….  theo án mây trời lỳ ảo … quyện theo ”  Ánh Đạo Vàng  … Mà …  ” …. bay bổng vào  không trung … vui cười cùng Ánh Sáng Muôn Màu …. ”     Từ  Nhật Nguyệt Càn Khôn Vũ Trụ … sẽ mãi mãi  tự …. ”  Chuyễn Hóa … theo”  Thuyền Bát Nhã  … mà vượt qua… : ”  Bên KIa Của Bờ  Sông Biến Dịch ” … Mà Siệu Linh Tịnh Độ … : 

Thì sự khai ngộ ….  nhận ra cõi đời ô trọc … Mịt mờ sương khói trong : ” Sắc Sắc …. không không huyền ảo  ” của Giòng Sông Biến Dịch … :

 Mà …  Nghiệm Suy  Giá Trị Đich Thực Của Phật Pháp  … Chính Là Sự Thiện Lương Của Con  Người Theo Đúng : Chánh Pháp …. : 

Trúc biết : ” Hoa Vàng ” : Đâu Ngoại cảnh  … ! … ‘ 

 Trăng trong : Mây Trắng ” : ” Cõi Toàn Chân … 

 Ngài ĐL /HT /THT : ” Quả thực là Vị Chơn Tu ”  Ngài là Nhà Tu Hành Chân Chính ”  đi theo đúng sự thực của … : ”  Vũ Trụ “…. mà hiểu lẽ ” Biến Dịch ” mà ngay cả Đức Thế Tôn  … : ”  Đức Phật cũng chỉ là một”  Người thực tu hành … liên tục đề cao các Pháp sẽ biến chuyễn trong : ” Vòng Tròn Chánh Phương Của Vũ Trụ Càn Khôn  vô cùng … với ” sắcsắc trong  : Vô Hạn của ”  Không Gian Diễm ảo ” Và không không Theo : ”  Vô Định CủaThời Gian … Vì  Pháp Của Nhà Phật  … vô cùng kỳ diệu ….  Chính Là : ”  Sự Khiêm Nhượng và Tôn Trọng Sự Thực ( The matters of fact ) của những tâm hồn PhậtGia ….và quyện vào  trong Hồn Tỉnh Thức … là sự giác ngộ … : 

 Vậy mọi người phải tự mình thông qua con đường tu hành … mà ngộ được giá trị siêu linh của  Triết Pháp…. Vi Ảo Tỉnh Lặng … Huyền Diệu …  Minh Triết .. Của Các Pháp Của…Nhà Phật .:

Trân Trọng Kính Mời Thế Nhơn …. trên đường : ” Quân Hành …. : Tiểu  trừ độc tài cộng sản Việt Nam …: Quang Phục Quê Hương ” Tạm … vài phút dừng chân bên đường … ” Trên Bờ Sông Biến Dịch   ” :

” Kính Mời …  vào đây …. Vừờn Thơ : ”   Vô Định Pháp “của Nhà Phật :mà nghe :

Lời trần tình cùng lịch sử qua bốn ngàn năm lịch sử  oiai hùng của Dân Tộc Việt Nam Mà Phật Giáo Đồ … : ” Đã  cùng đồng hành về một ngày mai tươi áng của DânTộcViệt Nam .. Mà nghiêm suy lời của  ” Phật Gia về   … ; ” HiệnTại mờ mờ cân mây… trong cuộc thịnh suy  : 

Quốc Nạn Cũng Chính Là Pháp Nạn qua … Viễn Kiến về một Cuộc Thịnh Suy Ở  Đời … ! : 

Diễn Từ Khai Ngộ Từ  : Thiền Sư  Vạn Hạnh ; 

Thân như bóng chớp chiều tà… : 

Xuân qua tươi tốt … thu qua rụng rời …

Sá chi Suy Thạnh ở đời …

thạnh suy như hạt sưng rơi đầu cành … !

Đáp từ Từ Một  Đại Môn Đồ Nhà Phật Công Chính Việt Nam Cộng Hòa … : 

Thân  như bóng chóp : Có rồi không “… : 

 Cây cốu xuân xanh … Thu đổi hồng …. !

 Mặc Cuộc Thạnh Suy : Đừng Lo Sợ …. 

 Thạnh suy như giọt – đọng sương Đông  … !

Quả đúng như vậy : 

Vận Nước Có Lúc Cường Lúc Nhược …. :

Song Anh Hùng Hào Kiệt Thì Thời Nào Cũng Có ….! 

 (Trích Từ Bình Ngô Đại Cáo -Nhà Ái Quốc ThánhTổ Nguyễn Trãi) 

   Chúng Con:  

 “Thành kính cảm tạ và tri ân Nhà Thơ Phật Học ” Nhà Văn Hóa Sử Cương  Việt Nam .. : ” Đại Lão Hòa Thương Thích Huyền Tôn … : 

Kính  Chúc Ngài  : ”  Thanh Tâm Thường  An Lạc … dồi dào sức khỏe … và tiép tục :

Công Cuộc Hoằng Dương ĐạoPháp ” Để Làm ” Rạng Danh  Về  Chánh Kiến Và Hành Động Đấu Tranh Cho : ” Quyền Tự Do Tin Ngưỡng .” .. Của  … Nhà Tu Hành Cộng Chính Việt Nam Cộng Hòa “

Trân Trọng 

Vương Thiên Vũ 

( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.