Ý Dân: TT Thích Giác Đẳng trả lời ông Hoàng Bách qua cuộc phỏng vấn về tương lai GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

download (10)

https://drive.google.com/file/d/1P1__sytJ4PZWOtA8jhziJ_0uOCT1mGlR/view

https://drive.google.com/file/d/1IjrEG2nntshdJutfMtA6MNLd4EaSl-sl/view

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quí vị Phật tử

Hôm nay con/ chúng tôi tình cờ nghe được cuộc phỏng vấn giữa ông Hòang Bách, Giám đốc đài Little Saigon Radio ở Houston, Texas và Thượng Tọa Giác Đẳng Chủ tịch UBCV, mặc dầu thời tiết đang giữa mùa hè, khá nóng nực oi bức khó chịu nhưng thân tâm bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ, một niềm hỷ lạc cảm khái dâng tràn, vì thấy đựoc một sinh lộ, một chân trời mới của GHPGVNTN vừa lóe sáng ở cuối đường hầm.

Hơn hai thập niên qua, lợi dụng Đức Đệ IV Tăng Thống đang lúc hấp hối và rồi viên tịch và Đức Đệ V Tăng Thống bị giam cầm trong ngục tù CS hậu quả đưa đến trí nhớ của Ngài bị suy giảm, lúc nhớ lúc quên nên những phần tử bất minh đã làm theo mệnh lệnh của thế lực vô thần, trèo cao lặn sâu nắm chức vụ then chốt nhằm khuynh đảo tổ chức GHPGVNTN tan ra từng mảnh. Nhưng nhờ Long Thần Hộ Pháp giúp đỡ và trí tuệ sáng suốt của Đức Đệ V Tăng Thống, Ngài đã hiểu rõ căn nguyên của mọi vấn đề nên ra Giáo Chỉ giải tán Hội Đồng Lưỡng Viện đồng thời bãi nhiệm tất cả những chức vụ, đồng thời kêu gọi tất cả Chư Tăng Ni Phật Tử trong nước và Hải Ngoại bỏ qua mọi dị biệt, hiểu lầm để trở về với GH. Việc này chẳng khác khi Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa cũng đã có ý định thành lập Tăng Đòan riêng nên rủ rê Chư Tăng bỏ Đức Phật đi theo ông ta. Đức Phật thấy Tăng Đòan tan rã đã vào nhập thất trong rừng sâu, có lúc đói vì chẳng ai cúng dường đến nổi phải ăn cả lúa dành cho trâu bò ăn. Nhưng nhờ Phật lực và phước đức vẹn tòan của Ngài, rốt cuộc tất cả Chư Tăng Ni Phật tử đã trở về sám hối dưới chân Ngài, nhờ thế đạo Phật mới tồn tại hơn 2500 năm qua và phát triễn đến ngày hôm nay. Cũng vậy, không vì những rạn nứt do những phần tử đen tối gây nên mà GHPGVNTN đi đến chổ bức tử và đạo Phật bị hủy diệt theo lũ vô thần trên đất nước Việt Nam, một tôn giáo lâu đời gắn liền với văn hóa và lịch sử của dân tộc, chắc chắn Chư Tăng Ni Phật tử  khắp các châu lục nức lòng và sẵn sàng trở về để tham dự một Đại Hội Khóang Đại Thống Nhất Phật Giáo lần thứ hai đưới sự chứng minh của Đức Đệ V Tăng Thống, điển hình qua những điều mà Thượng Tọa Thích Giác Đẳng đã trả lời trong cuộc phỏng vấn của ông Hòang Bách. 

Con Ý Dân Nguyên Mãn và chắc chắn hàng triệu Phật tử khác xin tán thán công đức của Thượng Tọa Giác Đẳng trong ý hướng trở về với GH mẹ. Con và rất nhiều Phật tử khác cũng đang mong mỏi nhiều Chư Tăng Ni Phật Tử khác đã ly khai GH hãy làm theo như Thượng Tọa, thì phước đức cho Phật tử và đất nước Việt Nam chúng ta biết chừng nào. Nếu điều này xảy ra sớm trước khi Đức Tăng Thống xả báo thân đi về cỏi Phật, thì sự vui mừng đó chẳng khác với sự vui mừng mà tòan dân Việt Nam tìm lại được tự do, dân chủ nhân quyền trên đất nước Việt Nam. 

Vì đại sự nhân duyên của đạo pháp và dân tộc, xin thành tâm cầu nguyện Chư Phật, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ cho GHPGVNTN sớm đạt được mục đích như sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, tác đại chứng minh.

A Di Đà Phật

Ý Dân

Phật tử Nguyên Mãn   

Canada, mùa Hè 2019 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.