Huỳnh Tâm Hoài: ( Thơ) CHƯA TAN BÓNG NGƯỜI- nhớ hiền thê

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

thc6a1

Hôm nay trời sắp vào Thu

Gió đưa nhè nhẹ…nắng u ẩn vàng

Vì đâu chiếc lá rơi ngang

Làm hồn tôi bổng bàn hoàn nỗi đau

Biết rằng người chẳng còn đâu

Mà sao như bóng trăng sao rọi vào

Giật mình tưởng giấc chiêm bao

Em thành cát bụi …cớ sao còn ngờ

Chim bay xé áng mây mờ

Cõi thiên thu, cõi đời giờ cắt ngang

Đường chim cuối nẻo mây ngàn

Nhìn trong sương khói chưa tan bóng người

Huỳnh Tâm Hoài

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.