Kính giới thiệu Trang nhà Tiếng Lòng Ta với themes mới thật trong sáng.

TIẾNG LÒNG TÔI

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni

Kính thưa: Quý cơ quan báo chi

                Quý Phật tử và Đồng hương.

                Quý Đôc giả

                Quý  Huynh trưởng và Đoàn sinhGĐPT

Chúng con, toàn thể Ban Biên tập và Kỹ thuật trang Tienglongta.com chân thành kính cáo lỗi đến tất cả quý liệt vị, mấy ngày qua vì thay đổi hình thức trang Web bằng một themes mới cho được sáng sủa hơn, do đó đã không thể upload bài viết mới cũng như các tin tức, Phật sự được. Nay Trang nhà https://wordpress.com/view/tienglongta.com

đã hoàn chỉnh và tiếp tục phục vụ quý liệt vị cùng đọc giả trên lãnh vực thông tin.

Trang nhà https://wordpress.com/view/tienglongta.com – Tiêng Nói Của Người Phật Tử Chân Chính là một cơ sở thông tin bất vụ lợi không nhận quảng cáo. Ban biên tập chúng con làm việc không ngoài mục đích duy nhất tất cả cho Dân Tộc và phát huy giáo lý Phật Đà cùng ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong công cuộc phục hoạt và tái thống nhất Giáo Hội.

Chúng con xin kính chuyển trang nhà https://wordpress.com/view/tienglongta.com với Themes mới thật trong sáng.

Kính chúc Chư Tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an chúng sinh dị độ.

Quý Phật tử và đồng hương cùng độc giả vạn sự cát tường.

Trân trọng

Thay mặt toàn Ban biên tập Tiêng LòngTa

Nguyên Hoàng

 https://wordpress.com/view/tienglongta.com

thumbnail

thumbnail (1)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.