Những tấm hình Chư Tăng hòa hợp đi vào lịch sử, mở đầu cho việc vận động và hình thành tái thống nhất GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

IMG-0186

Từ trái sang phải: Đh Đinh Văn Hải, TT Thích Vĩnh Phước, HT Thích Nhật Ban, HT Thích Viên Định, HT Thích Không Tánh, Đh Nguyễn Vũ Bình.

IMG-0187

IMG-0188

IMG-0189

Từ trái sang phải: TT Thích Vĩnh Phước, HT Thích Nhật Ban, Đh Đinh Văn Hải, TT Thích Thiên Minh, Đh Nguyễn Vũ Bình.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.