Lễ Trà tỳ Đức cố Hòa thượng Thích Trí Quang.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIN TỨC - THỜI SỰ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 

Kính Nhớ :

Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang Viên Tịch !!!

Một Hành Tinh Vừa Nổ !

Cõi Vũ Trụ Rung Rinh !

Triệu Hành Tinh Im Lặng !

Trời, Chết Ngất Lặng Thinh !

Huyền Tôn Lòng Tê Lạnh !

Ngàn Trái Tim Điêu Linh !

Chư Tăng Cùng Lễ Phật !

Sen Cõi Phật Sáng Xinh !

Nam Mô Di Đà Phật !

Trần Thế Tuyệt Vô Minh !

Tiểu đệ kính điếu tưởng niệm Ngài trên Liên Đài tọa thượng.

HT Thích Huyền Tôn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.