Ý Dân – Nguyên Mãn: Những xuyên tạc sai lạc về các cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo của Phật Giáo 1963

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Độc tài có nhiều hình thức: Độc tài quân phiệt, độc tài cá nhân, độc tài gia đình trị, độc tài tòan trị. Cọng sản Việt Nam là một tổ chức độc tài tòan trị.. Miền Nam vào thời gian 1954-1963 dưới thời Tổng thống (TT) Ngô Đình Diệm, mặc dầu so ra có tự do hơn miền Bắc và TT Ngô Đình Diệm có công chấm dứt một thời đại phong kiến của triều Nguyễn, khai mở nền đệ I VNCH, tuy cá nhân của TT Ngô Đình Diệm là một ngưòi đạo đức thanh bạch, yêu nước, có lẽ không ai chối cải điều đó.

Nhưng ông có một yếu điểm là đã để cho bào huynh, bào đệ trong gia đình lộng quyền, lập nên đảng Cần Lao Nhân vị rất độc tài và tìm mọi cách tiêu diệt, trù dập các đảng phái quốc gia yêu nước khác, đồng thời bào huynh ông là Giám Mục Ngô Đình Thục quá tôn sùng đạo Thiên Chúa Giáo (mặc dù chỉ chiếm 20% dân số,) lên làm quốc giáo bằt mọi người xưng tụng là Công Giáo (Public Religion) và goi ngày chủ Nhật là ngày Chúa Nhật (sic) (Day of Jesus Christ)). Về các chức sắc của các tôn giáo khác lẽ dĩ nhiên đã bị đàn áp, cầm tù và tiêu diệt. Việc làm này đã làm cho đa số quân dân miền Nam bất mãn. Vì vậy cá nhân TT Ngô Đình Diệm đã bị ám sát ít nhất là 4 lần.

Phật Giáo là một tôn giáo chiếm đa số tại Việt Nam cũng bị xem như một hội đánh giày không hơn không kém, nên việc đấu tranh đòi tự do nhân quyền tự do tôn giáo là điều dĩ nhiên phải có. Bất cứ nợi nào có áp bức, bóc lột là có đấu tranh vì vậy mà cuộc đàn áp tăng ni phật tử của chế độ ông Diệm ở Huế, ở Sài Gòn và cuộc tự thiêu của Ngài Thích Quảng Đức đã bùng nổ khắp cả Miền Nam. Xin đừng đổ hô cho CS và vu khống Phật Giáo tranh đấu là vì bị CS xúi dục, hậu quả nào xày ra cũng phải do nguyên nhân của nó.maxresdefault Nên nhớ, Phật Giáo chỉ đòi hỏi tự do tôn giáo mà thôi. Còn việc lật đổ chế độ ông Diệm là do Hội Đồng Tướng Lãnh VNCH, đa số là những ông tướng tay chân của TT Ngô Đình Diệm, sau này đã lập nên nền Đệ II VNCH. Vậy những ai yêu thương nền đệ I VNCH nên đổ lỗi cho những người lãnh đạo của nền Đệ II VNCH, không thể đổ lỗi cho Phật Giáo. Phật giáo không có một tất sắt trong tay, lthì àm sao lật đổ một chính quyền có mật vụ cảnh sát, quân đội hùng hậu?

Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam 1975, CSVN rất sợ Phật Giáo nên chúng ra sức tiêu diệt bằng cách bắt bớ nhiều tăng ni Phật tử, chiếm dụng tất cả chùa chiền, cấm không cho sinh họat Phật sự, bắt tăng ni hòan tục, nếu không tuân lệnh chúng vu khống phản động hoặc tu hành klhông chân chính rồi trục xuất ra khỏi chùa, đi kinh tế mới. Chúng đã bắt nhiều cao tăng của Phật Giáo như Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Nhật Ban, Thượng Tọa Không Tánh, Đại Đức Trí Lực….kết án tữ hình Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Thượng Tọa Trí Siêu, giết chết Thương Tọa Thích Thiện Minh, Hòa Thựơng Thích Trí Thủ, Ni Sư Thích Nữ Trí Hải ….Mặc dù bị đàn áp và khủng bố, nhưng tinh thần tôn sư trọng đạo đã có tự ngàn xưa trong văn hóa Việt Nam, nên chủ nghĩa duy vật không thể xóa được đời sống tâm linh của ngươi dân. Nhận thấy không thể đàn áp được tinh thần của mấy chục triệu tăng ni phật tử ở miền Nam và tiêu diệt được một tôn giáo lớn đã ăn sâu trong gốc rễ trong xã hội Việt Nam qua mấy ngàn năm dưng nước và giữ nước, CS bèn lập kế thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam – Quôc Doanh ra đời vào năm 1981 đồng thời đặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra khỏi vòng pháp luật. Dần dân tổ chức GHPGVNTN bị mất sức mạnh quần chúng phật tử và rơi vào chổ tê liệt.

Phật tử mới lớn lên sau 1975 và đa số phật tử trình độ thấp kém hoặc những người già cả trong nước và hải ngoại, không phân biệt được giữa hai tổ chức tôn giáo, chỉ thấy chùa chiền mọc lên như nấm, sư sãi đầu tròn áo vuông, đăng đàn giảng pháp, tụng kinh bái sám, nên ùn ùn đi theo tổ chức Phật Giáo do CS dựng nên, bỏ rơi chùa chiền trực thuộc GHPGVNTN. Chúng lại đào tạo tăng ni theo sự chỉ đạo và đường hướng của chúng, trong lúc đó thì Tăng Ni Phật Tử thuộc GHPGVNTN ngày càng lớn, già cả, bệnh chết, không có tu sĩ trẻ thay thế.

Dù vậy tín đồ Phật Giáo rất bất khuất đã đấu tranh để đòi tự do dân chủ nhân quyền kề từ ngày đầu tiên CS chiếm miền Nam 1975. Bằng chứng là 12 tăng ni phật tử đã tự thiệu tại tu viện Cần Thơ 1975 https://tiengnoitudo.wordpress.com/…/v%E1%BB%A5-an-12-tang…/ nhưng đã bị CSVN xuyên tạc là phản động và bưng bít. Ở Huế hơn 40 ngàn Phật Tử và 8 vị Sư xuống đường biểu tình ở múi cầu Trường Tiền ở Huế năm 1993 https://www.youtube.com/watch?v=74g0UQJEiUY. Vào năm 1994, nữ huynh trưởng Phật tử Đăng Thị Tuyết Mai đã tự thiêu trước dinh độc lập để phản đối Trung Công đem dàn khoan HĐ981 vào lãnh hải VN https://www.tinparis.net/…/2014_05_23_BaLeThiTuyetMaiTuThie…và vô số những vụ việc khác Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ dù bị quản chế suốt đời trong tù đã lên tiếng về việc CS cắt Biên Giớt Việt Trung cho Tàu, Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam, Bauxit Tây Nguyên, Bất tuân dân sụ, Biểu tình tại gia…v.v.. Và tăng Ni Phật Tử trong cũng như ngoài nước đang âm thầm vận động quốc tế cho một VN dân chủ nhân quyền đa nguyên đa đảng, thì ai dám nói Phật giáo không chống cọng?

Rất tiếc có nhiều người cố ý hoặc vô tình, hoặc không hiểu đã xuyên tạc cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo cũa GHPGVNTN vào năm 1963. Và cũng có thể CSVN xuyên tạc lịch sử nhằm khích động gây chia rẽ giữa Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và nhiều tôn giáo khác để chúng ngư ông đắc lợi.

Nay, nền Đệ I, Đệ II VNCH đã đi vào lịch sử, không ai có thể xuyên tạc và bóp méo lịch sử. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, dù sao TT Ngô Đình Diệm cũng đã cầm quyền 9 năm (không có nhiệm kỳ, không có bầu cử) và ông đã vĩnh viễn ra đi, thì thiết nghĩ những ai thực tâm yêu nước thương nòi, không nên mất thì giờ vô bổ, để khơi lại nổi đau của miền Nam Việt Nam.

Phật Giáo là một tôn giáo hòa bình nhưng luôn là nạn nhân của rất nhiều thế lực, từ thời Pháp thuộc cho đến nay dưới chế độ CSVN. Nếu không góp một bàn tay để giúp đòi hỏi quyền tự do tôn giáo thì xin đừng đục khóet thêm nỗi đau của GHPGVNTN. Hãy dành thì giờ, công sức để góp vào công cuộc đấu tranh đối với CSVN và Tàu Cọng để sớm có tự do dân chủ đa nguyên đa đảng và bảo tòan lãnh thổ lãnh hài của đất nước Việt Nam.

Ý Dân – NGUYÊN MÃN

One thought on “Ý Dân – Nguyên Mãn: Những xuyên tạc sai lạc về các cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo của Phật Giáo 1963

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.