Xá Lợi của Đức Cố HT Thích Trí Quang – phúc báo nhân thiên.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

thumbnail (1)

Lý Trí Anh

Trí tuệ QUANG minh như nhật nguyệt 

Nam mô lưu bố xá lợi phúc báo nhân thiên

HOÀN THÀNH VIỆC TRÀ-TỲ BÁO THÂN ĐẠI LÃO HT. THÍCH TRÍ QUANG 

Sau hơn 15 giờ đồng hồ hỏa thiêu báo thân đức đại lão hòa thượng đã lưu lại Ngọc Thủ ( phần xương não bộ ) màu trắng tuyết biểu trưng cho TRÍ tuệ của bậc chân nhân xuất trần thượng sĩ và phần răng cùng tro cốt. 

Trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam với dấu ấn bảo tồn vận mệnh ngôi nhà chung Phật Giáo thì không ai không biết đến Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu và để lại KIM TÂM (trái tim bất diệt) biểu trưng cho tinh thần TỪ BI và đến giờ phút này cố đại lão hòa thượng Thích Trí Quang sau lễ trà tỳ Ngài đã lưu lại NGỌC THỦ ( phần đầu não ) biểu trưng cho tinh thần TRÍ TUỆ .

chư tôn đức môn đồ pháp quyến  cho biết đã thu nhận xá-lợi của ngài.

Tro Cốt xá lợi này được phân chia và tôn thờ 5 tự viện sau đây:

1/ Chùa Đại Giác tại Quảng Bình

2/ Chùa Từ Đàm tại Cố đô Huế

3/ Tu Viện Quảng Hương Già Lam tại Sàigòn

4/ Chùa Phật Ân tại Long Thành (đệ tử của Ôn là HT Thích Minh Tâm)

5/ Chùa Linh Thái tại Sài gòn (đệ tử Ôn là HT Thích Trung Hậu)

Nam mô lưu bố xá lợi phúc báo nhân thiên.

Nam mô lưu bố xá lợi phúc báo nhân thiên.

Nam mô lưu bố xá lợi phúc báo nhân thiên.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.