LÊ XUÂN NHUẬN (điểm báo): TUỔI CỦA LOÀI NGƯỜI

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

mail (2)

TUỔI CỦA LOÀI NGƯỜI  

        Ngày 21-6-2019, Ô. Lê Văn Sắc có đưa lên Mạng một bài-viết nhan đề “Ba Dòng Thác Cách Mạng” trong đó có những đoạn dưới đây:

người Tầu thì bảo họ có 5 ngàn năm văn hiến, còn Việt Nam thì tự nhận là có 4 ngàn năm văn hiến và nhiều người tự nhận là Đông Phương có trước Tây Phương, vì họ đem so sánh tổ tiên giòng giống của mình với Chúa Jesus mới có khoảng 2 ngàn năm, nhưng theo Kinh Thánh của ông Moisen (Mose) Thiên Chúa (Ông Trời, Tạo Hóa) đã có trước từ lâu lắm rồi, từ thời ông Adong (Adam) được tạo thành và rồi tới ông Abraham được sinh ra

Xin ông… đọc nhiều, hiểu rộng, có thể cho biết nguồn gốc thật sự của nhân loại đã có từ bao giờ và các nhà khoa học thì nói vũ trụ có cả bao nhiêu triệu năm, vậy con người có từ bao giờ? 

BS Lê Văn Sắc

 Ngày 10-8-2019, Ô. Lê Văn Sắc lại đưa lên Mạng một bài-viết khác, nhan đề “Con Người Từ Đâu mà Đến…” cũng với các đoạn thắc-mắc như trên.*

        Là một con/dân của Chúa, đã đọc cẩn-thận từ đầu đến cuối, và học rất kỹ, các bộ Kinh Chúa (Lời Chúa) ― thánh-Kinh cũng như Kinh-Thánh ― tiếng Việt cũng như tiếng Anh ― tôi tự thấy mình có thể trả lời câu-hỏi của Ô. Lê Văn Sắc.  Như sau:  

Vũ-Trụ-Quan

của Độc-Thần-Học:

I

        Ta hãy đọc “Sách Sáng Thế” trong Kinh Cựu-Ước – Chúa Cha sáng tạo trời đất (St 1:1-31): 

Ngày thứ nhất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳmChúa Cha làm ra ánh sáng (gọi là ngày) và bóng tối (gọi là đêm).

Ngày thứ haiChúa Cha làm ra cái vòm ở giữa khối nước, phân rẽ nước phía dưới vòm và nước phía trên vòm, gọi cái vòm đó là trời.

Ngày thứ baChúa Cha làm ra nước phía dưới cái vòm (là trời) phải tụ lại một nơi (là biển), để chỗ cạn (là đất) lộ ra. Chúa Cha cũng làm cho đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, có mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống.

        Ngày thứ tưChúa Cha làm ra những vầng sáng trên vòm trời, để chiếu soi mặt đất, phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Chúa Cha làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn (mặt trời) để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn (mặt trăng) để điều khiển đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối.

        Ngày thứ nămChúa Cha làm cho nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Chúa Cha sáng tạo các thủy quái cùng mọi sinh vật vẫy vùng dưới nước tùy theo loại và mọi giống chim bay tùy theo loại.

        Ngày thứ sáuChúa Cha làm cho đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát, và dã thú tùy theo loại. Chúa Cha phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Chúa Cha sáng tạo con người có nam, có nữ. Chúa Cha ban phúc lành cho họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.” Chúa Cha phán: “Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực.

        Ngày thứ bảy, Chúa Cha đã hoàn thành mọi công việc của Người, nên Chúa Cha nghỉ ngơi.

 II

Một số trong các điểm nổi bật trong Vũ-Trụ-Quan của Độc-Thần-Học (theo Kinh Chúa, tức Thánh-Kinh và Kinh-Thánh):  

IIa/ Chúa Cha đợi đến Ngày thứ 4 mới làm ra Mặt Trời.

IIb/ Chúa Cha làm ra Trái Ðất trước, Mặt Trời và Mặt Trăng sau.

IIc/ Trái Đất, theo Kinh Chúa (Độc-Thần-Học), vẫn được [bị] xem là mặt phẳng, hình vuông, mãi cho đến tận thế-kỷ thứ 17 này của Dương-Lịch.

IId/ Trái Đất kể từ lúc Chúa Cha “tạo thiên lập địa” (như trên) cho đến tận thế-kỷ thứ 17 này của Dương-Lịch, vẫn “được” [bị] Đạo Chúa xem là trung-tâm vũ-trụ (“địa-cầu-hệ”).  

của Khoa-Học:

Ta hãy nhìn xem vị-trí của chúng ta trong vũ-trụ này (Trái Đất không bằng một hạt cát ):

Nguồn:

https://trithucvn.net/khoa-hoc/27-buc-anh-

cho-thay-vi-tri-cua-chung-ta-trong-vu-tru-nay.html

         IIa/ Khoa-Học cho biết Mặt Trời hình-thành trước Trái Đất. Tuổi của Mặt Trời là 4,500,000,000 (4 tỉ rưỡi) năm.

         Nguồn: https://www.answers.com/Q/Is_

the_moon_older_then_the_sun_or_earth

         IIb/ Sau Mặt Trời là Trái Đất, sau Trái Đất là Mặt Trăng (vì tính theo số tỉ năm, nên sự hình-thành trước sau cách nhau không nhiều).

         IIc/ Khoa-hc-gia Giordano Bruno (1548-1600) bị thiêu sống trên giàn hỏa vì ủng-hộ thuyết cho rằng Trái Đất là hình trònxoay quanh Mặt Trời.

 Nguồn:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno

http://LeXuanNhuan.tripod.com/ChanLyVE.html    

         IId/ Khoa-học-gia Galileo di Vincenzo Bonaulti (1564-1642) là người ủng-hộ thuyết “thái-dương-hệ” (Mặt Trời mới là trung-tâm của hệ hành-tinh này) phải bị quản-thúc cho đến chết.

Nguồn: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei          

Thế-Giới-Quan 

của Độc-Thần-Học:

         Có nhiều tài-liệu và bài-viết về tuổi của Loài Người theo Kinh Chúa, nhưng tạm sử-dụng cái này cho dễ hiểu:

         Ngun: https://www.answers.com/Q/How_old

_is_the_human_race_according_to_the_bible

         A) Tuổi của Loài Người tính đến năm 2020 là (4004 trước Dương-Lịch+2020=) 6023 tuổi.

         Nhưng đó là tính theo nghĩa đen (giấy trắng mực đen) Lời Chúa của Đạo Chúa trước thế-kỷ thứ 17 này của Dương-Lịch – vì sau các biến-cố Galileo và Bruno thì Khoa-Học thắng thế, nên có người đòi hiểu theo nghĩa cao-su (kéo dài đến mấy cũng được!)

Ngay chính Giáo-Hoàng John Paul II năm 1996 đã công-nhận thuyết Tiến-Hóa.)

         Ngun: http://law2.umkc.edu/faculty/

projects/ftrials/conlaw/vaticanview.html

Và Giáo-Hoàng Francis hiện nay năm 2014 cũng đã công-nhận cả thuyết Tiến-Hóa lẫn thuyết Tiếng Nổ Lớn. Ngài nói rõ rằng Chúa Trời không phải là một ảo-thuật-gia vung chiếc gậy thần lên là làm gì cũng được! 

         Nguồn: https://www.independent.co.uk/news/

world/europe/pope-francis-declares-evolution-and-

big-bang-theory-are-right-and-god-isnt-a-magician-

with-a-magic-9822514.html

B) Tuy thế, có người vẫn cố bám lấy giáo-điều của thời Trung-Cổ, thí-dụ cho rằng mỗi ngày (trong 6 ngày Chúa Cha sáng-tạo trời đất) phải được hiểu là: Ngày thứ 3 (đất sinh cây, rồi cây sinh trái), và ngày thứ 6 (con người có nam, rồi có nữ) thì mỗi ngày phải dài hơn 24 tiếng đồng-hồ. (Họ quên rằng Chúa Cha có quyền vạn-năng!). Có nơi khẳng-định, theo nghĩa “cao-su”, mỗi ngày là nhiều năm dài”. Có nơi cho rằng mỗi ngày là “hàng ngàn năm”.

         Nguồn: https://godandscience.org/

youngearth/longdays.html

 

của Khoa-Học:

  

Loài Người bắt đầu tỏ ra tiến-bộ trong cách ứng-xử kể từ khoảng 50,000 năm trước.

         Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Human

A) Nguồn gốc Loài Người:  

Khoa-Học hiện chưa khẳng-định Loài Người tính đến ngày nay được bao nhiêu tuổi. Tôi tạm mở đọc bài-viết dưới đây để biết đại-khái về đề-tài này.

Nguồn: http://ancients-bg.com/how-old-

is-mankind/

Ngoài ra,

Mời xem bài thơ song-ngữ liên-hệ

B) Nếu thế thì Adam, theo nghĩa cao-su (mỗi ngày ít nhất là 1 năm) nhân cho 930 năm (365×930=) Adam đã sống thọ đến 339,450 tuổi! (vì theo Kinh Chúa nghĩa đen mỗi ngày 24-giờ thì Adam đã sống đến ít nhất là 930 tuổi).

Nguồn: Genesis 5:5= So all the days of Adam that he lived amounted to nine hundred and thirty years and he died.

Và ngày thứ 3 Chúa Cha làm ra thảo-mộc, qua ngày thứ 4 mới làm ra Mặt Trời. Mà thảo-mộc là loại sinh-vật tự-dưỡng, thì phải có mặt trời mới có thực-phẩm mà lớn lên, sinh sôi và tồn-tại. Vậy qua một ngày, tức là nhiều năm dài, cho đến hàng ngàn nămkhông có thực-phẩn, thì làm sao mà đất sinh ra cây, làm sao mà cây sinh ra trái?

Nguồn: http://https://sciencing.com

/why-do-plants-need-sun-4572051.html  

 

 

LÊ XUÂN NHUẬN

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.