VIDEO TỐ CÁO CỘNG SẢN TÀN ÁC ĐÃ GIẾT CHẾT CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH BẰNG NHỮNG VIÊN ĐẠN THẤU TIM, THỦNG ÓC.

TIN TỨC - THỜI SỰ

LTS: Cộng sản Việt Nam đã chứng thực với thề giới là một tập đoàn ác đảng giết dân hại nước, qua hành động dã man giết chết cụ Lê Đình Kình tại xã Đồng Tâm với những viên đạn thấu tim, thủng óc, chân trái tan rã như gẫy lìa. Và khi thân nhân đến lãnh xác Cụ về chôn cất, tập đoàn Cộng sản Việt Nam còn ép buộc thân nhân phải ký nhận là Cụ chết cách nhà 2 cây số.

Ban biên tập xin được chuyển tiếp phổ biên một video ‘VOTE” về cận cảnh thi thể cụ Kính để chúng ta cùng tưởng nhớ đến cụ Lê Đình Kình, cùng xót thương cho thân phận làm người của người dân Việt Nam và đất nước cha ông của chúng ta dưới sự thống trị hèn với giặc, ác với dân của tập đoàn Cộng sản Việt Nam – TIẾNG LÒNG TA.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.