HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỊNH TÂN VIÊN TỊCH

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

rsz_84582709_186986246021146_3685714580060766208_n

Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh

PhanUu-02

Nhận được hung tin:

Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Tịnh trực thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa thuận thế vô thường, thâu thần tịch diệt, tại phương trượng chùa Phước Bửu, ấp Thạnh Sơn 1A, Phước Thuận,Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu. vào lúc 15 giờ 10 phút, ngày 30-01-2020 (nhằm ngày 06-01- Canh Tý), trụ thế 80 năm.

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch đã tận tụy hy hiến cả đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh và tinh thần cảo cả trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn.

Nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Tịnh sớm cao đăng Phật Quốc. Thành kính phân ưu cùng TT Thích Vĩnh Phước và môn đồ pháp quyến.

Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta đồng kính bái.

83381172_186849212701516_349095964021096448_n

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỊNH TÂN VIÊN TỊCH

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÁO BẠCH

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Kính bạch Chư tôn trưởng lão, Chư hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni
Kính thưa chư thiện nam tín nữ xa gần,
Kính thưa chư thiện hữu,

Toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Phước Bửu chúng con thành kính cáo bạch:

Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tịnh trực thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 10 phút hôm nay, ngày 30-01-2020 (nhằm ngày 06-01-Canh Tý), trụ thế 80 năm, tại phương trượng chùa Phước Bửu, ấp Thạnh Sơn 1A,Phước Thuận,Xuyên Mộc,Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ lúc ra tù trước thời hạn với bản án 15 năm tù vào năm 2000. kết nhân duyên với chùa Phước Bửu không mảnh giấy tờ tùy thân ngoài giấy ra khỏi trại tù đã liều trú tại chùa Phước Bửu từ năm 2002 đến nay. Với 2 lần bị tù và đã bị mù từ trong nhà tù từ năm 1993, nhưng Ngài vẫn tinh tấn đêm ngày công phu miên mật để vượt qua bệnh tật là những di chứng trong chốn lao tù của chế độ .

Suốt cả cuộc đời còn lại luôn luôn dũng mãnh tinh tấn công phu để là tấm gương cho những ai có thiện duyên với Hòa thượng .

Chương trình tang lễ chúng con xin được thông báo như sau:

– Ngày 07/01/Canh Tý (30/01/2020) vào lúc 11 giờ làm lễ nhập kim quan.

– Lễ Trà tỳ sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 12/01/ Canh Tý nhằm ngày 05/02/2020

Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa chư thiện hữu!Trong tình thần an bần thủ đạo vì vậy kính mong quý Ngài và quý thiện hữu thương kính hòa thượng đến tụng thời kinh niệm Phật hộ niệm cho hòa thượng là đủ không vòng hoa trướng liễn

Phước Bửu ngày 30 tháng 01 năm 2020.
Trụ Trì Chùa Phước Bửu

Khể thủ lễ
Tỳ Kheo Thích Vĩnh Phước

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.