Thích Đông Long: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ từ chối lời “thỉnh ý” của TT Thích Thanh Phong thuộc Phật giáo Quốc Doanh đưa Ngài đi “chữa bệnh”

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

84064329_506045377011909_7518500754575851520_o

Vào lúc hơn 15 giờ chiều ngày hôm qua, mùng 5 tết Canh Tý (2020) thượng tọa Thích Thanh Phong trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm( thuộc ”Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” ) sang chùa Từ Hiếu để đảnh lễ vấn an Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong lúc vấn an Thượng Tọa Thanh Phong có ý ”thỉnh Đức Tăng Thống đi chữa bệnh” vào hôm nay( mùng 6 tết). Khi Thượng Tọa Thanh Phong về cô Diệu thân( Đặng Thị Thu Huyền) thưa lại vấn đề Thượng Tọa Thanh Phong đưa Ngài đi chữa bệnh vào hôm nay thì Đức Tăng Thống không đồng ý và bảo là không đi( có đoạn ghi âm làm bằng chứng). Sau đó cô Diệu Thân gọi để trình bày cho Thượng Tọa Thanh Phong biết. Tuy nhiên, Thượng Tọa Thanh Phong vẫn muốn đưa Đức Tăng Thống đi chữa bệnh vì lý do ”sức khỏe Ngài yếu”.

Khi hay tin như thế Hòa thượng Thích Minh Tâm( Đồng Nai), Hòa thượng Thích Quảng Tôn (Sài Gòn), Thượng Tọa Thích Hồng Trí và tôi( Thích Đồng Long) cùng đến chùa Từ Hiếu để thăm Đức Tăng Thống và tìm hiểu vấn đề. Sau khi Đức Tăng Thống dùng sáng, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý trụ trì chùa Từ Hiếu cùng Chư Tôn Đức lên Phương trượng vấn an Ngài. Đức Tăng Thống khẳng định không đi bất kỳ nơi nào và ở lại chùa Từ Hiếu đến khi viên tịch. Sức khỏe của Ngài rất ổn định, có bác sĩ riêng theo dõi chăm sóc. Ngài cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người đến tình hình sức khỏe của Ngài. Đồng thời, từ nay trở đi Đức Tăng Thống không muốn tiếp những ai có ý định xấu với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc lợi dụng tình trạng sức khỏe của Ngài vì mục đích riêng!.

Thích Đồng Long

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.