Live video Lễ Di Quan và Trà tỳ Giác linh Đức cố Hoà Thượng Thượng Thanh Hạ Tịnh

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, Videos

 

 

Thành kính nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho giác linh HT Thượng Thanh Hạ Tịnh được cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Dì Đà Phật.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.