(thơ) CHIỀU của THANH-THANH

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

images (2)

CHIỀU

     Chiều nay trời đẹp vô ngần,

Hai ta nghỉ việc nằm gần bên nhau.

     Nhà ngang tưởng mấy tầng lầu,

Lá bay qua cửa: muôn màu bướm hoa.

     Chim sâu cũng ngỡ sơn-ca,

Nghe đàn chim ngói nói là họa-mi.

     Cảnh nghèo nghĩ nữa mà chi,

Trăm ngàn hận tủi quên đi một chiều.

     Sống vui với tấm tình yêu,

Vợ+chồng ai hạnh-phúc nhiều hơn ta?

     Ngày mai, cuộc sống phiền-hà

Lại làm ta mệt, làm ta nhọc lòng.

     Nhưng đời dù mấy long-đong

Cũng còn những phút thong-dong thế này.

     Hai ta lại gối kề tay,

Nằm im không rượu mà say ái-tình…

                                       THANH-THANH

                                                    (trong “Tuần Trăng Mật”)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.