Video: Vũ Tuấn Anh, tên công an Dương Hội ngang nhiên xông vào nhà dân, ngăn cấm bà Tâm không được live stream.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, Videos

LTS: Vũ Tuấn Anh. Phó công an phường Dương Hội đã tự ý xông vào nhà bà Tâm như kẻ cướp, ngang nhiên ngồi chôm chệ trong phòng khách, nói như ra lệnh cho chủ nhà không được phép live stream. Hành động của ông Vũ Anh Tuấn đã phản ảnh về một chế độ công an trị thật đáng sợ. 70 năm qua rồi, kể từ thời Cải Cách Ruộng Đất đến nay chính sách Cộng sản Việt Nam vẫn không thay đổi, vẫn đến nhà hạch sách, quản thúc và quản chế, thủ tiêu người dân.

Bà Tâm, là một trong số hơn 90 triệu nạn nhân phải sống dưới chế độ Cộng sản, nhưng Bà lại là người phụ nữ quả cảm, đáng kính và không khuất phục trước cường quyền bạo lực, Bà đã hỏi lại ông Tuấn về “quy định nào không cho phép Bà live stream? Chỉ có chuột bọ mới sợ ánh sáng, sợ người ta live stream!” Và Bà thẳng thắn đuổi tên Công an ra khỏi nhà.

Hậm hực trước sự khẳng khái của bà Tâm, tên công an Tuấn đứng ngoài cổng với lời hăm dọa là  đã gọi cảnh sát viên khu vực đến làm việc với Bà! Nhưng có lẽ con giun xéo quá nó cũng quằn, người dân chịu quá nhiều áp bức, có sống cũng như chết! Một khi quyền làm người không được tôn trọng thì cuộc sống đối với họ đã trở thành vô nghĩa! Và bà Tâm đã cất nên tiếng nói chân thực cho người dân đang bị dày xéo của một tập đoàn ác đảng Cọng sản Việt Nam.

“- Lũ cướp đất ở Đồng Tâm, đàn áp Đồng Tâm, quay súng vào nhân dân, thì không thể bưng bít với thế giới này.” TIẾNG LÒNG TA:

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.