Chư Tăng, Ni, Phật tử quây quần bên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trong giờ hấp hối.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

IMG_0328

Chư Hòa Thượng Thích Không Tánh, Thích Thiện Minh cùng Chư Tăng, Ni, Phật tử quây quần bên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống trong giờ hấp hối.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.