Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam thành kính chia buồn cùng Tang môn Pháp quyến và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

2018-0204b-thichquangdo

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ
Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Đã viên tịch vào lúc 21 giờ 30 ngày 22/2/2020 nhằm 29 tháng Giêng năm Canh Tý – Thượng Thọ 93 – Hạ Lạp 73

Toàn thể thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam chúng tôi thành kính chia buồn cùng Tang môn Pháp quyến và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

– Từ nay chúng tôi đã mất đi một bậc trí dũng đồng hành đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ Nhân Quyền cho Đất Nước và Dân Tộc

– GHPGVNTN mất đi một nhà lãnh đạo tận tụy suốt đời vì lý thưởng GIẢI THOÁT

– Hàng hậu bối mất đi một bậc TRÍ NHÂN uyên bác.

Thành kính bái niệm Giác Linh Ngài

Thay mặt Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
(Quốc Nội và Hải Ngoại)
– HT Thích Không Tánh
– LM Nguyễn Văn Lý
– CTS Hứa Phi
– ĐH Lê Văn Sóc
– MS Nguyễn Hoàng Hoa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.