Phái đoàn Lãnh sự quán Hoa Kỳ đến chùa Từ Hiếu viếng Giác Linh Đức Trưởng lão Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng thống GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Image result for thich quang do

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 24-2 -2020, Phái đoàn Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã đến chùa Từ Hiếu, Saigon thăm viếng Giác linh Đức Trưởng lão HT Thích Quảng Độ đệ Ngũ Tăng thống GHPGVN Thống nhất., nhân dịp này Phái đoàn đã tiếp xúc với Chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành GHPGVNTN. Chúng tôi được biết Cộng sản đã canh giữ một số chư Tăng như HT Thích Nhật Ban không cho ra khỏi chùa Ba La Mật để đến chùa Từ Hiếu đảnh lễ Giác Linh Ngài Tăng Thống 

IMG_0331

ĐỨC Ngài trọng, quỉ thần kinh sợ (1)
ĐỆ huynh tình, gắn chặt keo sơn (2)
NGŨ uẩn thăng trầm, non cùng nước (3)
TĂNG trưởng tín tâm, đạo với đời (4)
THỐNG Nhất keo son, gắn chẳng lơi (5)
THÍCH khách làm chi, chẳng hại chi (6)
QUẢNG bác kinh văn, khai thế tục (7)
ĐỘ tận chúng sanh, cả cuộc đời (8)

Kính tiễn Giác Linh Thầy về cõi Phật

Ý Dân
Canada Feb 24, 2020

Ghi chú:

1) Quỉ thần đều kinh sợ đạo cao đức trọng của Ngài
2) Ngài cùng các bậc Tôn Túc lãnh đạo GHPGVNTN quyết bảo vệ đạo pháp
3) Ngũ uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức tấm thân ngũ uẩn, Thầy bị giam cầm, tra tấn, đánh đập, nhục hình của CS
4) Ngài là một bậc chân tu theo đúng con đường Bồ Tát Đạo, hy sinh thân mạng để cứu đao , cứu đời.
5) Ngài từ chối danh vọng CS mua chuộc chiêu dụ Ngài bước sang tổ chức Phật Giáo Quốc Doanh do CS dựng lên. Kiên cường đòi tự do tôn giáo cho GHPGVNTN.
6) Dùng chữ thích khách để ám chỉ kẻ gian, đảng cướp CSVN đã giàm cầm đầy ải Ngài nhưng Ngài không bao giờ nao núng, nên không thể hại đươc Ngài. 
7) Thầy thông tuệ kinh điển Phật Giáo và văn chượng, nhiều năm gỉang dạy cho sinh viên và tăng ni, phật tử trong các trường đại học
8) Cả cuộc đời của Ngài là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người yêu chuộng tự do, nhân quyền và tự do tín ngưỡng, uy vũ bất năng khuất

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.