Đại Sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink chia buồn về sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

TIN TỨC - THỜI SỰ

VN-Dai-Su-Hoa-Thuong-1

Statement on the Passing of Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam Thich Quang Do

https://vn.usembassy.gov/statement-on-the-passing-of-patriarch-of-the-unified-buddhist-church-of-vietnam-thich-quang-do/

Daniel J. Kritenbrink
U.S. Ambassador to Vietnam
Hanoi
February 24, 2020

On behalf of the U.S. Mission in Vietnam, I would like to express our sincere condolences on the passing of The Venerable Thich Quang Do, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam.

Thich Quang Do was a tireless advocate for religious freedom and human rights, and he remained committed to the non-violent pursuit of justice. These peaceful efforts garnered him numerous international awards, and he was nominated several times for the Nobel Peace Prize.

I had the honor of meeting Patriarch Thich Quang Do in 2018, and I was deeply impressed by his compassion and commitment to religious pluralism.

VN-Dai-Su-Hoa-Thuong-2

Đại Sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink chia buồn về sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Daniel J. Kritenbrink

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Hà Nội

Ngày 24/02/20

Thay mặt Phái đoàn Hoa kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Hòa thượng Thích Quảng Độ là ngưởi ủng hộ cho nhân quyền và tự do tôn giáo không mệt mỏi. Qua công cuộc tranh đấu bất bạo động cho hòa bình và công lý, Ngài đã được quốc tế trao nhiều giải thưởng và đề cử giải Nobel Hòa bình.

Tôi vinh dự được tiếp kiến với Hòa thượng Thích Quảng Độ vào năm 2018. Tôi vô cùng ngưỡng mộ qua tinh thần đòi hỏi cho đa nguyên tôn giáo của Ngài

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.