Lưu Trọng Văn: Nén nhang dâng thầy Thích Quảng Độ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

rsz_88001020_2581323455526209_8406368007596539904_n

87205656_2581323545526200_8562868867741777920_nThầy Thích Quảng Độ tăng thống thứ năm Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất- tổ chức Phật giáo thành lập từ tháng 1 năm 1964 tại Sài Gòn và sau 1975 đã không được chính quyền công nhận,

Thầy được đề cử giải Nobel năm 2008 do nỗ lực dấn thân đấu tranh cho công bằng, dân chủ và tự do tôn giáo ở VN.

Gã đến thắp nhang dâng hương hồn tâm hồn một chân tu cả cuộc đời hy sinh cho cái đức, cái thiện lành, cái đẹp mà Đức Phật giao giảng.

Hàng ngàn phật tử và các nhà tu hành ngưỡng mộ thầy đến viếng thầy. Trong đó có nhiều nhà tu hành có thân hình gầy gò, khuôn mặt trầm lặng, khắc khổ nhưng ánh mắt sáng trong khác biệt với nhiều sư thầy của giáo hội nhà nước.

85211434_2581323478859540_1726500136286158848_n

Ơ hay, nhìn họ cúi rạp trước thi hài thầy Thích Quảng Độ không dưng gã bật rung người và bật… khóc.

Một dòng chảy của thánh thiện và chân tu cho lý tưởng cao thượng của Đức Phật vẫn ngấm ngầm lan toả trên đất nước này.

Thân xác của thầy Thích Quảng Độ sẽ được rải xuống Biển Đông theo di nguyện của thầy.

Sống vì Dân tộc, Quốc gia.
Chết hoà con sóng Biển Đông.

“Tự do hạnh phúc có ngần ấy thôi! “

Câu thơ này thầy Thích Quảng Độ viết trong những ngày lao tù trả giá cho tình yêu Dân tộc, Giống nòi mãnh liệt.

Tự do hạnh phúc có ngần ấy thôi!

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bình về cái tự do hạnh phúc ấy:

“Thầy Quảng Độ là vị Bồ Tát có khả năng cứu chuộc được cho tất cả chúng ta, gột sạch được cho thế hệ ta cái tội hèn nhát không dám lên tiếng trước bạo lực, áp bức và độc tài. Tôi không bao giờ dám nghĩ là thầy Quảng Độ sân si. Tôi nghiêng mình trước tuệ giác và đức vô úy của Thầy. Cũng may là lịch sử hiện đại còn có thầy Quảng Độ và một số các thầy và các đạo hữu khác, hữu danh hay vô danh, có tầm vóc của những vị Bồ Tát. Tôi rất hãnh diện vì sự có mặt của họ. Tôi không nghĩ rằng thầy Quảng Độ là trứng chọi với đá. Tôi thấy Thầy là kim cương. Đá không thể nào làm tổn hại được kim cương. Thầy là kim cương bất hoại dù hình hài Thầy còn hay không còn hiển hiện.”

Cuộc dấn thân chống bất công vì tự do của thầy Thích Quảng Độ bị ví là trứng chọi đá.

Gã không nghĩ thầy Quảng Độ là kim cương mà thầy Quảng Độ vẫn là trứng nhưng trứng trong Bọc trứng Mẹ Âu Cơ- Bọc trứng Đồng bào.

Không đá tảng và cả đạn đại bác nào có thể xuyên thủng Bọc trứng Đồng bào ấy!

Lưu Trọng Văn

FB Lưu Trọng Văn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.