Di Chúc của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gởi Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

LTS:  Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ để lại Di Chúc gởi Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni vào tháng 4 năm Đinh Dậu 2017. Vào thời gian này, qua video chúng ta thấy Pháp thể và giọng nói của Ngài rất mạnh mẽ, an khang, chứng tỏ trí huệ của Đức Tăng Thống thật minh mẫn, lẽ ra toàn thể Chư Tăng, Ni, Phật, đáng lẽ đã khâm thừa ý chỉ của Ngài từ lâu, nhưng đau thương thay cho một Giáo hội truyền thừa với hơn 2000 truyền giáo, ông Lê Công Cầu là một trong 2 tác nhân đã trèo cao lặn sâu, lạm dụng danh nghĩa Đức Đệ Ngũ Tăng Thống tung ra biết bao Thông tư, Giao chỉ, tạo ra biết bao sự phân hóa trong nội tình Giáo Hội, nay ông Cầu lại thực hiện bằng một chính sách cũ, tiếp tục vai trò nhiếp chính cho HT Thích Tâm Liên như với Đức Tăng Thống trước đây, thêm vào đó, bên cạnh ông Cầu lại có còn có vô số huynh trưởng GĐPT đàn em hết lòng tung hô bảo vệ cho vai trò của ông, vì thế mà Chư Tăng Ni và toàn thể Phật tử đành phải sám hối bất khâm tuân di chúc của Ngài Tăng Thống! Thật vậy, Chư Tăng không thể làm việc với một người mà đôi bàn tay đã quá nhúng chàm!

Chúng sinh hiện nay không gì mong mỏi hơn là cầu xin Lê Công Cầu hãy nghĩ đến bao máu nước mắt của Chư Thánh tử đạo đã đổ xuống cho sự trường tôn Giáo Hội mà từ bỏ Giáo hội ra đi, để cho Chư Tăng Ni Phật tử được phụng hành di chúc của Ngài. – TIẾNG LÒNG TA

88104352_1583547748465316_2976655774874337280_n

87532749_1583547811798643_8240611419913977856_n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.