ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA VỀ SỰ VIÊN TỊCH CỦA HT THÍCH QUẢNG ĐỘ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

88185941_3072628399415480_5518948841245638656_n

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Thật là đau buồn khi tôi hay tin viên tịch của ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Trưởng Lão HT Thích Quảng Độ. Tôi xin cầu nguyện cho người bạn tinh thần của chúng tôi và thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến của ngài.

Mặc dù bản thân tôi chưa có dịp gặp ngài Tăng Thống, nhưng tôi biết rằng Ngài đã tận hiến suốt đời mình để phụng sự cho tha nhân. Khi nhớ đến ngài, chúng ta cảm thấy vui trong lòng vì biết rằng ngài đã có một cuộc đời vô cùng ý nghĩa.

Dharamsala, ngày 28 tháng 2 năm 2020
Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

(Thích Nguyên Tạng dịch)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.