BẢN KIẾN NGHỊ CỦA MỘT SỐ CHƯ TÔN ĐỨC THÀNH VIÊN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

BẢN KIẾN NGHỊ
CỦA MỘT SỐ CHƯ TÔN ĐỨC
THÀNH VIÊN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi: Tất cả Chư Tôn Đức Thành Viên Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Chúng tôi gồm:

Tỳ kheo: THÍCH CHƠN TÂM
Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Tỳ kheo: THÍCH TÂM MÃN
Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN
( Nguyên Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt)

Tỳ kheo: THÍCH QUẢNG TÔN
Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN
( Nguyên Chánh Đại Diện Miền Quảng Đức)

Tỳ kheo: THÍCH GIẢI PHÁP
Thành Viên GHPGVNTN
( Nguyên Phó Đại Diện Miền Khuông Việt)

Tỳ kheo: THÍCH HỒNG TRÍ
Thành Viên GHPGVNTN

Tỳ kheo: THÍCH ĐỒNG LONG
Thành Viên GHPGVNTN

Kính bạch Quý Ngài!

Chúng tôi nhận định rằng:

1) Đức Tăng Thống ban hành quyết định số 12 tạm ngưng hoạt động của Viện Hóa Đạo là để ngăn chặn mục đích không trong sáng của một số Chư Tôn Đức Thành Viên GHPGVNTN lợi dụng danh nghĩa Viện Hóa Đạo để thực hiện những hành động sai trái trong thời gian ấy và Đức Tăng Thống mong muốn sau khi Ngài viên tịch có sự công bằng giữa các Chư Tôn Đức để tiến hành kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới chứ không phải Ngài loại bỏ tất cả thành viên GHPGVNTN

2) Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành tâm thư kêu gọi Tăng già hòa hợp là Ngài kêu gọi Chư Tôn Đức thành viên chính thống của GHPGVNTN hãy xóa bỏ những bất đồng, dị biệt của quá khứ cùng nhau trở về xây dựng lại GHPGVNTN chứ Ngài không kêu gọi những Chư Tôn Đức xưa nay không phải là Thành Viên GHPGVNTN, lập trường không rõ ràng vào tham gia, điều hành Giáo Hội.

3) Lập trường, truyền thống của GHPGVNTN là Đạo pháp luôn đồng hành cùng với dân tộc, chứ không phải chỉ tu học, hành đạo trong phạm vi Phật giáo mà tách biệt với xã hội, quần chúng như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do chính quyền dựng nên vào năm 1981

Nhưng sau Khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Viên tịch chúng tôi nhận thấy xảy ra tình trạng như sau:

1) Một số Chư Tôn Đức xưa nay không liên quan gì đến GHPGVNTN, không phải là Thành viên GHPGVNTN, lập trường không rõ ràng lại xuất hiện tự nhận mình là  “tâm huyết” với GHPGVNTN để thực hiện mục đích  “hợp thức hóa” là Thành viên GHPGVNTN và tham gia, điều hành Kỳ Đại Hội sắp tới

2) Chúng tôi là Thành Viên GHPGVNTN danh chính, ngôn thuận nhưng không được biết gì về sự tổ chức, sắp xếp cho Kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới. Ngay cả trong tang lễ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống chúng tôi cũng bị xem là ”người ngoài cuộc”. Trong khi đó những chư Tôn Đức không liên quan gì đến GHPGVNTN lại đứng ra chỉ đạo, điều hành tang lễ và âm thầm bàn tính riêng cho kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới.

3) Chúng tôi trình bày những thắc mắc, ý kiến thì không ai tiếp thu

4) Hiện nay, ở quốc nội và hải ngoại đang loan truyền tin đồn rằng các tổ chức do Chư Tôn Đức Thành Viên GHPGVNTN lập ra để sinh hoạt riêng (Không thuộc sự quản lí của GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lãnh đạo) trong thời kỳ Giáo Hội phân hóa ở quá khứ sẽ ngồi lại với nhau để thành lập một GHPGVNTN theo đường lối chỉ tu học, hành đạo trong phạm vi Phật giáo chứ không quan tâm gì đến vấn đề dân tộc, xã hội giống như truyền thống của GHPGVNTN từ trước đến nay

Trước tình hình bất ổn như thế của Giáo Hội , chúng tôi có những điều kiến nghị như sau:

1) Nếu Chư Tôn Đức nào tự nhận là Thành Viên GHPGVNTN thì phải đưa ra bằng chứng để chứng minh( Ví dụ Giáo chỉ, quyết định hợp lệ có ghi tên hoặc đơn xin gia nhập Giáo Hội khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống còn tại thế). Nếu
có bằng chứng hợp lệ chứng minh thì mới đủ tư cách tham gia kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới

2) Nếu Chư Tôn Đức nào tự nhận có tâm huyết với GHPGVNTN mà không có bằng chứng hợp lệ để chứng minh thì không được tham gia kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới. Nếu muốn tham gia GHPGVNTN thì chờ sau khi kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới thành công hãy nộp đơn xin gia nhập GHPGVNTN và chờ Hội Đồng Lưỡng Viện mới quyết định

3) Trong thời gian Giáo Hội phân hóa ở quá khứ Chư Tôn Đức thành viên GHPGVNTN có lập ra các tổ chức sinh hoạt riêng (không thuộc sự quản lí của GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lãnh đạo). Do vậy, những Thành viên trong các tổ chức này nếu vị nào không phải là Thành Viên GHPGVNTN hợp lệ (Không phải từ GHPGVNTN chính thống tách ra mà chỉ là thành viên của các tổ chức riêng do các tổ chức riêng nhận vào) thì không đủ tư cách tham gia Kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới ở cả quốc nội và hải ngoại

4) Kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới phải tiến hành theo truyền thống là ở quốc nội trước, ở hải ngoại sau

5) Chư Tôn Đức nào được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giao phó trách nhiệm điều hành Giáo Hội trong thời gian chờ Đại hội GHPGVNTN sắp tới (có Chúc thư, giáo chỉ, quyết định,….hợp lệ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống làm bằng chứng) thì phải trực tiếp đứng ra điều hành Giáo Hội không được tự ý giao phó cho Chư Tôn Đức khác( đặc biệt là những Chư Tôn Đức không phải là Thành Viên GHPGVNTN) thay mặt điều hành Giáo Hội vì như thế là không phù hợp làm cho Giáo Hội trở nên rối loạn

6) Kể từ sau thời gian Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Viên tịch cho đến khi kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới thành công không ai được phép sử dụng khuôn dấu Viện Tăng Thống để nhân danh GHPGVNTN ban hành bất kỳ Giáo chỉ, quyết định, văn bản,….nào cả.
Nếu Chư Tôn Đức nào được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giao phó trách nhiệm điều hành Giáo Hội muốn sử dụng khuôn dấu Viện Tăng Thống để nhân danh GHPGVNTN ban hành Giáo chỉ, quyết định, văn bản,….cho Kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới thì phải thông qua nội dung (Giáo Chỉ, quyết định, văn bản,….) cho tất cả Chư Tôn Đức thành viên hợp lệ của GHPGVNTN được biết. Nếu tất cả thành viên đều đồng ý thì mới được phép sử dụng khuôn dấu Viên Tăng Thống để nhân danh GHPGVNTN. Nếu không thì những Giáo chỉ, văn bản, quyết định….được ban hành là bất hợp lệ.

7) Nếu Chư Tôn Đức Thành Viên GHPGVNTN hợp lệ không quan tâm đến những điều kiến nghị trên thì chúng tôi không tham gia kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới vì đây là Kỳ Đại Hội bất hợp pháp, trái với Hiến chương, truyền thống của GHPGVNTN và tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Đồng thời, chúng tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt theo truyền thống của GHPGVNTN như trước lúc Đức Đệ Ngũ Tăng Thống viên tịch và không tham gia, cộng tác gì với GHPGVNTN tiếm danh, không chính thống do những Chư Tôn Đức không liên quan gì đến GHPGVNTN cùng vài thành viên GHPGVNTN đang điều hành, thao túng từ thời gian Đức Đệ Ngũ Tăng Thống viên tịch cho đến nay

Kính mong quý Ngài xem xét!

Chùa Sư Tử Hống ngày 9.3.2020
Đồng ký tên

Sa môn: Thích Chơn Tâm(đồng ý)
Sa môn: Thích Tâm Mãn (đã ký)
Tỳ kheo: Thích Quảng Tôn (đã ký)
Sa môn: Thích Giải Pháp (đã ký)
Sa môn: Thích Hồng Trí (đã ký)
Tỳ kheo: Thích Đồng Long (đã ký)

mail (15)

Hòa thượng Thích Chơn Tâm (vị bưng y bát) đương kim Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN

89630781_112080977073150_1333789041367187456_n

Chư Tôn Đức Thành Viên GHPGVNTN – Từ trái qua phải Thượng Tọa Thích Hồng Trí, Hòa thượng Thích Giải Pháp, Hòa thượng Thích Tâm Mãn, Hòa thượng Thích Quảng Tôn, Đại Đức Thích Đồng Long.

Bản Kiến Nghị của một số Chư Tôn Đức Thành Viên GHPGVNTN

89576997_112081080406473_4265025103294627840_n

89537031_112081133739801_266232159251988480_n

87387354_112081173739797_6795493471865012224_n

89670179_112081237073124_2583617025490288640_n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.