HT Thích Thiện Minh: Phục Nguyện Tiêu tai Cát tường trước nguy cơ dịch bệnh Vũ Hán Coronavirus

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

thumbnail (15)

Phục Nguyện

– Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh

-Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

-Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

-Nam Mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

-Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

-Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, Tầm Thinh  Cứu khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

1- Đứng  trước nguy cơ đại dịch Vũ Hán lây lan khủng khiếp trên khắp toàn cầu, có thể do Thiên taọ hoặc Nhân tạo tức Thiên tai hay Nhân tai

2- Thảm cảnh kinh hoàng của cả thế giới hiện giờ càng ngày càng gia tăng lây nhiễm dịch bệnh, người nhiễm bệnh càng cao, người tử vong càng nhiều khắp mọi chốn mọi nơi, người người hoang mang lo sợ…

3- Chúng con thành tâm cầu nguyện tất cả chúng sinh, hiện sống trên trái đất hãy nên tu tỉnh, thể hiện tâm từ, ân cần sám hối nhằm hóa giải nghiệp lực, nghiệp chướng bao đời đã trót làm những điều bất thiện và đã vô tình hay hữu ý gây bao sát nghiệp để sớm vượt qua tai ương bệnh dịch Covit 19 nầy

4- Chúng con khẩn thiết cầu nguyện bao sinh linh tụ hội đang gieo rắc bệnh tật khắp đó đây, nếu có ân oán nên thứ tha, có hận thù nên hóa giải, oán hận nên giải không nên kết, hận thù nên mở không nên buộc, hãy thực hành và trưởng dưỡng hạnh từ bi, tâm hỷ xả, xin hãy buông xả và lấy lượng từ bi diệt hận thù, còn hận thù diệt hận thù đời nầy không có được, ngưỡng mong tất cả sinh linh hiện đã và đang gây nên đại dịch, hãy lắng lòng buông bỏ dừng lại mọi hành động không lành để sớm tái sinh chuyển kiếp và tiến hóa để được làm người sống dưới ánh hào quang của 10 phương Chư Phật

5-Phổ hiện nhứt thiết thế gian đồng tu thập độ, đồng ngộ thập sư, đồng thể tâm từ, đồng cư phật đạo

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.