TIN BUỒN: ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM LIÊN TÂN VIÊN TỊCH

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

rsz_03ht-tÂm-liÊn-đang-đến-chùa-từ-hiếu-1     

 KHẤP BÁO

      ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM LIÊN

      XLTV VIỆN TĂNG THỐNG

      GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

      ĐÃ THÂU THẦN THỊ TỊCH 

      LÚC 15 GIỜ NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM CANH TÝ

      TỨC LÀ NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2020

      TẠI CHÙA LẠC SƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.