BAN BIÊN TẬP TIẾNG LÒNG TA NHẤT TÂM CẦU NGUYÊN GIÁC LINH ĐỨC CỐ HT XỬ LÝ THƯỜNG VỤ VIỆN TĂNG THỐNG THƯỢNG TÂM HẠ LIÊN CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

rsz_90697673_543921313224315_2173144943722233856_o

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Tâm Hạ Liên, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

chuaadida_full_pg-uc-chau-phan-uu-than-mau-cua-dao-huu-luat-su-le-dinh-ho-cung-tang-gia-hieu-quyen

Nhận được hung tin:

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Tâm Hạ Liên, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa thuận thế vô thường, thâu thần tịch diệt lúc 15 giờ ngày 3 tháng 3 năm Canh Tý, tức là ngày 26 -3 -2020

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch đã tận tụy hy hiến cả đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh và tinh thần cảo cả hỗ trợ cho nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn.

Chúng con toàn thể Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Hòa thượng Xử lý Viện Tăng Thống Thượng Tâm Hạ Liên sớm cao đăng Phật Quốc.

Thành kính phân ưu cùng tang quyến và môn đồ pháp quyến.

Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta

Đồng kính bái.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.