Video ghi nhận một người Tàu đã dùng khẩu trang sản xuất chùi giầy trước khi chuyển đi khắp thế giới.

Videos

LTS: Qua bao đời tổng thống Hoa Kỳ, đáng kể dưới thời các vị Tổng thống Clinton, Obama đã dành cho Tàu Cộng quá nhiều đặc ân, đặc sủng sản xuất các nhu tiếp liệu y tế, để rồi vào đại dịch Vu Han hiện nay, ĐCST (Đảng cộng sản Tàu) đã tạo ra mọi sự khó khăn khi chuyển tải 10 triệu mặt nạ 3M và các vật liệu y tế qua đất nước Hoa Kỳ.

Ban biên tập chúng tôi nhận được twitter của ông Mike Coudrey đính kèm video cho thế giới chứng thực một thanh niên Tàu Cọng tại cơ sở sản xuất mặt nạ y tế đã dùng mặt nạ y tế này chùi giầy của anh ta trước khi chuyển đi khắp thế giới.

Qua hình ảnh, ông Mike Coudrey đã có lời nhận định: “They are laughing at us as we suffer. It’s time to eliminate our dependence on Chinese manufacturing, especially for medical supplies and pharmaceuticals.”

Tạm dịch: “Họ đang cười nhạo trên sự đau khổ của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta cần phải loại bỏ sự phụ thuộc vào các mặt hàng sản xuất của Tàu Cộng, đặc biệt đối với các vật dụng tiếp liệu y tế và dược phẩm.” – TIẾNG LÒNG TA

One thought on “Video ghi nhận một người Tàu đã dùng khẩu trang sản xuất chùi giầy trước khi chuyển đi khắp thế giới.

  • Tao chửi trực tiếp mầy không được thì tao dùng khẩu trang mà mầy sẽ dùng để lau giày tao. Ha. Ha. Ha.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.