QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG GHPGVNTN V/V CUNG THỈNH HT THÍCH CHƠN TÂM ĐẢM NHẬN CHỨC VỤ XLTV VIỆN TĂNG THỐNG.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

mail (15)

HT Thích Chơn Tâm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=556913275258452&id=100028193539709

LTS: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG GHPGVNTN CUNG THỈNH HT THÍCH CHƠN TÂM, CHÁNH THƯ KÝ VIỆN TĂNG THỐNG ĐẢM NHẬN CHỨC VỤ XỬ LÝ THƯỜNG VỤ VIỆN TĂNG THỐNG, sự kiện này đã thể hiện đích thực đúng với với tinh thần Hiến Chương GHPGVNTN hầu gìn giữ mạng mạch Giáo Hội.

Là người con Phật chúng ta luôn tin vào Phật pháp nhiệm mầu và mạng mạch GHPGVNTN vẫn mãi lưu truyền đến ngàn sau, bất chấp mọi thủ đoạn gian manh và ác tâm của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong mưu đồ tiêu diệt một Giáo Hội Dân lập với hơn 2000 truyền giáo. Thật vậy, sau khi cưỡng chiếm Miền Nam 30-4-1975. Cộng sản đã đặt GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp lý, và hơn 45 năm qua rồi tuy con thuyền GH lênh đênh trên biển cả trước sóng to biển lớn, nhưng Giáo Hộn vẫn sống tồn tại  như một thực thế

Chúng ta thử nhìn lại bao biến cố của GHPGVNTN dưới chủ nghĩa vô thần  để thấy sự truyền thừa giữa các bậc tôn túc lãnh đạo đã dược thực hiện đúng theo hiến chương của GHPGVNTN, như sau: 

– Vào ngày 1-2-1979 hay tin Pháp thể Đức Đệ Nhị Tăng Thống Thích Giác Nhiên lâm trọng bệnh, HT Thích Đôn Hậu đã đến đảnh lễ vấn an và được Ngài sách tấn, cần kiên nhẫn trước mọi nghịch cảnh của GHPGVNTN. Trưa hôm sau thì Đức Đệ Nhị Tăng Thống viên tịch.

– Sau khi Đức Cố Tăng Thống Thích Giác nhiên viên tịch, Giáo hội bị kềm kẹp, Chư Đại Tăng bị quản thúc, tù đày, nên không thể tổ chức Đại Hội kỳ VIII. Để cứu cứu nguy mạng mạch Giáo Hội, Chư Đại Tăng trong Hội Đồng Trưởng Lão và nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang, Phó Viện trường Viện Hóa Đạo (VHĐ); HT Thích Huyền Quảng Độ, Tổng Thư Ký VHĐ đã cung thỉnh HT Thích Đôn Hậu Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống lên ngôi vị Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống.

– Ngày 1- 4-1984, HT Thích Trí Thủ đương kim Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã bị Cộng sản bức tử.

– Ngày 10-9-1991, trước cái chết bi thương của Cố HT Trí Thủ, HT Thích Thiện Minh và nhất là chứng kiến thảm trạng suy vi tan rã bởi vấn nạn thù trong giặc ngoài, HT Thích Đôn Hậu gởi Tâm Tư Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại, yêu cầu thành lập Giáo hội Hải Ngoại để hổ trợ cho Giáo Hội Mẹ tại quê nhà.

– Ngày 23-4-1992, HT Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Thích Đôn Hậu viên tịch.

– Ngày 3-5-1992, HT Thích Huyền Quang tiếp nhận ấn tín và Chúc Thư lãnh đạo GHPGVNTN. Từ đó mạng mach GHPGVNTN tiếp tục được lưu truyền cho đến khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường vào ngày 22-2-2020.

– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, một cội Tùng trước gió, một đời vị quốc, vị pháp, vì dân, nhưng khi Ngài nhắm mắt mà vẫn không thể xuôi tay được, vì ách nạn Cọng sản hèn với giặc ác với vẫn còn đó, lãnh thổ, lãnh hải của cha ông chúng ta để lại bị gặc Tàu xâm chiếm, đất nườc vẫn chưa được tự do tín ngưỡng, dân tình vẫn đang thống khổ. Vào những năm tháng cuối đời, trước khi HT Thích Quảng Độ đáp xe lửa về nguyên quán Thái Bình, do tuổi hạc quá cao, trí nhớ của Ngài đã kém sút rất nhiều và nhất là những tháng ngày tá túc tại chùa Từ Hiếu, Ngài không còn nhớ gì nữa, thế nhưng oái oăm thay lại có Thông Tư, Thông Bạch, Thông Điệp mang danh nghĩa Ngài nhưng lại đi ngược với nguyện vọng đích thực của Ngài cho công cuộc đấu tranh giải trừ quốc nạn và pháp nạn

– Ngạc nhiên hơn nữa trong Lễ Tang Đức Tăng Thống, vị Thầy nhận lời làm Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ lại không có mặt và một điều đáng nói là Tang Lễ của Ngài lại bị Quốc Doanh hóa và có vô số các vị chưa bao giờ là thành viên của GHPGVNTN lại được HT Thích Nguyên Lý thỉnh mời chủ lễ, điều hành Tang lễ, cùng hứa hẹn tham gia Đại Hội Khoáng Đại sắp tới. Điều này HT Thích Nguyên Lý đã không thể hiện đúng với Hiến Chương GHPGVNTN, vì thế một số Chư Tôn Trưởng lão đã đưa lên một Bản Kiến Nghị lên tiếng bất đồng tình với HT Thích Nguyên Lý, mà một trong số điều chúng tôi ghi nhận được:

Chúng tôi là Thành Viên GHPGVNTN danh chính, ngôn thuận nhưng không được biết gì về sự tổ chức, sắp xếp cho Kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới. Ngay cả trong tang lễ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống chúng tôi cũng bị xem là ”người ngoài cuộc”. Trong khi đó những chư Tôn Đức không liên quan gì đến GHPGVNTN lại đứng ra chỉ đạo, điều hành tang lễ và âm thầm bàn tính riêng cho kỳ Đại Hội GHPGVNTN sắp tới…” https://tienglongta.com/2020/03/10/ban-kien-nghi-cua-mot-so-chu-ton-duc-thanh-vien-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat/

– Vào tháng 5 năm 2017, thời gian đó trí nhớ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ còn minh mẫn, sáng suốt, Ngài đã để lại Chúc Thư thỉnh cử HT Thích Tâm Liên đảm nhận chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống. Đáng lý ra sau khi Đức Tăng Thống viên tịch thì HT Thích Tâm Liên sẽ là vị kế thừa, nhưng không may  HT Thích Tâm Liên cũng mới vừa viên tịch vào ngày 20 -3-2020. Như thế, chiếu theo tinh thần Hiến Chương GHPGVNTN, thì HT Thích Chơn Tấm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống là vị Tăng danh chính ngôn thuận đúng theo tinh thần Hiến Chương GHPGVNTN phải được thỉnh cử giữ chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống giống như trường hợp HT Thích Đôn Hậu trước đây hầu tiếp tục giữ gìn mạng mạch Giáo Hội.

Đất nước không thể một ngày không có vua, GHPGVNTN một ngày cũng không thể thiếu người lãnh đạo, vì thế Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN gồm có: Trưởng Lão Thích Nhật Ban, Trưởng Lão Thích Tâm Mãn, Trưởng Lão Thích Quảng Tôn, Trưởng Lão Thích Minh Nguyệt, Trưởng Lão Thích Giải Pháp đã cung thỉnh HT Thích Chơn Tâm, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống lên ngôi vị xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống là việc làm chính đáng trong lúc này.

Theo thiển ý riêng chúng tôi, HT Thích Chơn Tâm tuy hạ lạp có thể không cao bằng nhiều vị Tôn Túc trong hàng Giáo Phẩm trước đây, tuổi đời trẻ hơn so với nhiều Bậc Trưởng Lão khác, nhưng tài không đợi tuổi, trí huệ cũng vậy thồi, không thể so sánh giữa người với người. Cũng như Đức Thế Tôn của chúng ta thành đạo lúc còn trẻ 35 tuổi, có như vậy Ngài mới để lại cho đời suốt 45 năm dài hành đạo và giáo hóa chúng sanh. 

Chúng tôi tin rằng HT Thích Chơn Tâm còn nhiều năng lực và thời gian đóng góp trên đường dài cho GHPGVNTN để vượt qua tình trạng bức thiết nhất hiện nay, đó cũng là nguyện vọng chung của tứ chúng trong và ngoài nước hiện nay vậy. – TIẾNG LÒNG TA

rsz_189630781_112080977073150_1333789041367187456_n

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Viện Tăng Thống

PL.2564 Số: 01/QĐ/HĐGPTW

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG GHPGVNTN
V/V CUNG THỈNH XỬ LÝ THƯỜNG VỤ VIỆN TĂNG THỐNG

Chiếu Điều 14 Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bản tu chỉnh tại đại hội kỳ thứ X ngày 4 tháng 12 năm 2015 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương

– xét tình hình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện tại
+ Đức Tăng thống đã viên tịch hơn 49 ngày
+ không có đức phó Tăng thống đương nhiệm để điều hành Giáo hội như điều 12 của Hiến Chương
+ Chư Tôn Đức được Phó chúc trách nhiệm điều hành Giáo hội trong chúc thư hợp lệ của Đức Đệ Ngũ tăng thống không trực tiếp đứng ra để điều hành giáo hội
+ Giáo Hội cần có một vị lãnh đạo chính thức để giám sát điều hành mọi Phật sự
+Một số cá nhân tiếm danh GHPGVNTN ban hành những văn bản bất hợp lệ, trái Hiến chương gây hiểu lầm cho Tăng, Ni phật tử

Nay hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quyết định:

Điều I: Cung thỉnh Hòa thượng Thích Chơn Tâm đương kim Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống vào ngôi vị xử lý thường vụ Viện Tăng thống.

Điều II: Sau 100 ngày kể từ ngày Đức Đệ Ngũ Tăng thống viên tịch Chư Tôn Đức được phó chúc nhiệm vụ điều hành Giáo hội có tên trong chúc thư hợp lệ của Đức Đệ Ngũ Tăng thống mà không trực tiếp đứng ra nhận trách nhiệm điều hành Giáo hội thì Hòa thượng Thích Chơn Tâm được toàn quyền điều hành mọi Phật sự của Giáo hội trong giai đoạn mới.

Điều III: Đương sự có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này mọi quyết văn bản trái tinh thần quyết định này đều không có giá trị pháp lý, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Saigon ngày 14.4.2020
Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN
Đồng Chấp Thuận

– Trưởng Lão Thích Nhật Ban
– Trưởng Lão Thích Tâm Mãn
– Trưởng Lão Thích Quảng Tôn
– Trưởng Lão Thích Minh Nguyệt
– Trưởng Lão Thích Giải Pháp

Nơi nhận:

– Chư Tôn Đức HĐGPTWGHPGVNTN
– HT Chánh Thư Ký VTT(để thi hành)
– Thành Viên GHPGVNTN(để hỗ trợ)
– Truyền thông GHPGVNTN (để giúp phổ biến)
– Lưu VP VTT

93650029_556913228591790_6932147468524060672_n

92711805_556913251925121_3398493418144399360_n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.