Tâm thư của một Phật tử trước việc tái tổ chức Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Visit1

Kính bạch quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức thuộc GHPGVNTN trong và ngoải nước

Kính thưa quý thiện hữu tri thức & quý đạo hữu Phật từ khắp các châu lục

Kính thưa chư Liệt vị,

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã viên tịch hơn 7 tuần thất và việc hải táng xá lợi tro cốt của Ngài cũng đã đựoc sắp đặt xong, nay đã đến lúc cần phải nghĩ đến việc suy cử vị Xử Lý Thường Vụ Tăng Thống để tiếp tục điều hành GH theo điều 12 của Hiến Chương

Chúng tôi đã nhận đựợc Bản Lên Tiếng của năm vị Trưởng Lão thuộc GHPGVNTN:

– Trưởng Lão Thích Nhật Ban
– Trưởng Lão Thích Tâm Mãn
– Trưởng Lão Thích Quảng Tôn
– Trưởng Lão Thích Minh Nguyệt
– Trưởng Lão Thích Giải Pháp

gởi về:

– Chư Tôn Đức HĐGPTWGHPGVNTN
– HT Chánh Thư Ký VTT(để thi hành)
– Thành Viên GHPGVNTN(để hỗ trợ)
– Truyền thông GHPGVNTN (để giúp phổ biến)
– Lưu VP VTT

để suy cử Hòa Thượng Thích Chân Tâm, đương kim Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống lên làm Xử Lý Thường Vụ Tăng Thống trong vòng 100 ngày, theo Hiến Chương của GH.

Và đồng thời chúng tôi cũng nhận được thông báo của HT Thích Nguyên Lý sẽ công bố Di Chúc của Đức Tăng Thống vào lúc 9 Giờ Sáng (VN) ngày 18 tháng 4 năm 2020.

Kính thưa chư vị, GHPGVNTN thật không may ngoài việc bị nhà cầm quyền CSVN đặt ra ngoài vòng pháp luật, tước đọat hầu hết giáo sản và quyền tự do tôn giáo khắp nước VN, còn bị những con độc trùng len lỏi vào nắm giữ chức vụ then chốt, cung cấp thông tin sai lạc đến Đức Tăng Thống khi ngài bị quản thúc sau bốn bức từờng nhẳm mục đích gây phân hóa làm tan rã GH kể từ Giáo Chỉ số 9 cho đến Giáo Chỉ số 18, khai trừ hết tất cả các bậc tôn túc thuộc hàng giáo phẫm thuộc GHPGVNTN. Kết quả là môn đồ pháp quyến, phật tử bị chia cắt ra thành nhiều nhóm nhỏ. Trứớc nhiều vấn nạn của đất nước, vì thế GHPGVNTN không đủ sức mạnh để cất cao tiếng nói của mình đối với chế độ độc tài CSVN hiện tại.

Chính vì vậy thiết nghĩ đây là lúc các nhóm nhỏ đã bị hoặc tự ý ly khai GH, cần phải tụ hội lại để phục họat, tạo thành môt GHPGVNTN mạnh như trước năm 1975. Điều này có thể thực hiện được nếu quý Thầy phải khéo léo, nhất là Thầy Nguyên Lý, phải tuân thủ và làm đúng theo hiến chương của GHPGVNTN. Nếu vì có một lý do nào đó có sự sắp xếp không đúng theo truyền thống và Hiến Chương của GHPGVNTN từ 1964 đến nay, e rằng sự tái thống nhất GHPGVNTN khó có thể xảy ra mà ngược lại sẽ gây nên một tình trạng thập nhị sứ quân và sẽ đưa GH vào chổ bế tắc, rốt cuộc sẽ tan rã theo thời gian, mất tính truyền thừa mạng mạch từ xưa đến nay. Vì danh không chính thì ngôn không thuận, rất khó mà thuyết phục tứ chúng trong mục đích phục họat GHPGVNTN.

Ý Dân hy vọng sau khi được suy cử HT Thích Chơn Tâm vào chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, Thầy sẽ sáng suốt thỉnh mời quý Thầy thuộc Tăng Đòan, Tăng Già Bản Thệ, Nhóm Thầy Huyền Việt, Sư Giác Đẳng, HT Thích Tâm Liên,… trong nước, ngoài nước trở lại với GH. Khi ấy quý Thầy sẽ tổ chức một đại hội khóang đại để thỉnh cử một vị đạo cao đức trọng lên ngôi vị Đệ Lục Tăng Thống và những vị uy tín có lòng với dân tộc và đạo pháp vào hàng Giáo Phẩm lãnh đạo GH. Nếu làm được như thế vừa danh chính ngôn thuận, vừa đúng theo tinh thần Hiến Chương GHPGVNTN và việc tái thống nhất tự nhiên thành tựu viên mãn. Và có như vậy tất cả tứ chúng trong và ngoài nước mới nức lòng thấy GH được phục họat trở lại.

Nếu Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, hiện nay đang đóng vai quan nhiếp chính của GHPGVNTN, thực hiện được việc này thì công đức vô lượng của Thầy sẽ được Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng chứng giám và tòan thể tứ chúng khắp nơi vô cùng nức lòng hoan hỹ, tán thán công đức của Hòa Thượng.

Con xin kính cẩn nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Đức Tăng Thống thùy từ gia hộ quý Chư Tôn Đức đi đúng con dường mà Ngài mong đợi.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, tác đại chứng minh

Ỳ Dân

Gia Nã Đại Tháng 4/ Covid-19

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.